โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น

เพราะต้นไม้ทุกต้นมีความสำคัญ

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศของเรา และได้เชิญคุณให้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชมท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราจะปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนหนึ่งต้นต่อบัตรโดยสารหนึ่งใบที่จำหน่ายได้ในประเทศไทย  

ป่าชายเลนสำคัญอย่างไร

ป่าชายเลนเป็นป่าที่เติบโตในเขตร้อน ชุมชนหลายๆแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงพึ่งพาป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย และแหล่งสร้างรายได้  การอนุรักษ์ป่าชายเลนจึงเป็นการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น และปกป้องวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขา  

ป่าชายเลนเป็นพื้นที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และสืบพันธุ์ของปลา สัตว์ที่มีเปลือก และนกอพยพ 

เครือข่ายรากที่หนาแน่นของป่าชายเลนช่วยกรองและดักจับตะกอน อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการลดการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติจากน้ำท่วมและคลื่นพายุ

ด้วยการสนับสนุนของคุณ เราจะปลูกต้นไม้ที่ป่าชายเลน 20,000 ต้น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

เราทำตามสัญญาที่จะปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนสำหรับบัตรโดยสารทุกใบที่จำหน่ายได้ผ่านเว็บไซต์ cathaypacific.com ระหว่างระยะเวลาแคมเปญบิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นของคุณ ต้นไม้ 20,000 ต้นจะถูกปลูกที่ป่าชายเลนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น  เสริมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย และสนับสนุนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

จองเที่ยวบินตั้งแต่วันนี้

เที่ยวบิน
โรงแรม
เที่ยวบิน + โรงแรม
สำรองที่นั่ง
ปิด

การจองสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่า 9 ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

การจองที่มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ชั้นโดยสาร
ผู้โดยสาร
จองโรงแรม
ปิด
ห้องพัก 1

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 2 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 3 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 4 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 5 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 6 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 7 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 8 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

การจองห้องพักมากกว่าแปดห้องยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ลบห้องพัก เพิ่มห้องพัก

การจองห้องพักมากกว่าแปดห้องยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

จองเที่ยวบินและโรงแรม
ปิด
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
ชั้นโดยสาร

หากท่านกำลังจะเดินทางร่วมกับทารกที่อายุน้อยกว่าสองปีหรือจะมีอายุครบสองปีในระหว่างการเดินทาง กรุณาติดต่อ<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('about-us/contact-us.html')" href="#">แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ</a>ของท่านหรือดูการเดินทางของเราและ<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('travel-information/special-assistance/children-and-infants/infants.html')" href="#">คำแนะนำในการเดินทางร่วมกับทารก</a>

เด็กต้องเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ เท่านั้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการสำรองบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาติดต่อ<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('about-us/contact-us.html')" href="#">แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ</a>ของท่าน หรือดู<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('travel-information/help-for-passengers/travelling-with-children/children.html')" href="#">คำแนะนำในการเดินทางร่วมกับเด็ก</a><br><br>หากท่านกำลังจองการเดินทางสำหรับ<b>เด็กที่เดินทางตามลำพัง</b> โปรดตรวจสอบข้อจำกัดของเรื่องอายุของเด็กซึ่งกำหนดไว้โดยสายการบินที่ทำการบินก่อนทำการจองทุกครั้ง
ห้องพัก 1 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 2 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 3 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 4 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 5 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

ห้องพัก 6 ลบ

กรุณาระบุอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องนี้:

การจองห้องพักมากกว่าหกห้องยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อ<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('about-us/contact-us.html')" href="#">แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ</a>ของท่าน
การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารมากกว่าเก้าคน ไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ในขณะนี้ กรุณาติดต่อ<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('about-us/contact-us.html')" href="#">แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ</a>ของท่าน
การจองสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่าเก้าท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อ<a onclick="CMSGlobal.fnContentSelfOpen('about-us/contact-us.html')" href="#">แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ</a>ของท่าน
เพิ่มห้องพัก

การจองห้องพักมากกว่าหกห้องยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารมากกว่าเก้าคน ไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

การจองสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่าเก้าท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050  แม้อุตสาหกรรมการบินจะมีส่วนปล่อยก๊าซคาร์บอนเพียง 3% ของปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19  เรายังคงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จะนำอุตสาหกรรมการบินไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อทำให้คนรุ่นหลังสามารถสัมผัสความสุขที่เกิดจากการเดินทางได้ต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม 

Fly Greener: ช่วยลดโลกร้อนทุกครั้งที่บินด้วยการชดเชยคาร์บอน

แคมเปญ Fly Greener ของเรามีเป้าหมายที่เรียบง่าย นั่นคือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทางอากาศให้น้อยลง  ผ่านแคมเปญ Fly Greener คุณสามารถเลือกซื้อการชดเชยคาร์บอนจากโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อลดหรือป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการพลังงานทางเลือก

 เรียนรู้เพิ่มเติม