ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บัตรโดยสารราคานักเรียน

บัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศ
การเรียนที่ต่างประเทศเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิต เริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษของเรา

รายละเอียดและเงื่อนไขของข้อเสนอ

ช่วงเวลาการออกเดินทาง
22 Jun 2020  ถึง 30 Sep 2020
ระยะเวลาการเข้าพัก
ไม่เกิน 6 เดือน (ชั้นประหยัด รหัสโดยสาร S ) / ไม่เกิน 1 ปี (ชั้นประหยัด รหัสโดยสาร V )
จองภายใน
19 Jul 2020
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวบินไป-กลับ
ชั้นที่นั่งของเที่ยวบิน
ชั้นประหยัด
  • ข้อเสนอนี้สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีวีซ่า ISIC วีซ่าสำหรับนักเรียนต่างประเทศ หรือใบตอบรับเข้าโรงเรียนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
  • เมื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ ผู้โดยสารจะถูกขอให้แสดงเอกสารข้างต้นเพื่อยืนยันความเป็นนักเรียน
  • หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารข้างต้นได้จะถูกขอให้ชำระส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์
  • สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสัมภาระเพิ่มเติม
    • ได้รับน้ำหนักสำหรับสัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่ม 40 กก. (สูงสุดไม่เกิน 2 ชิ้น) เมื่อเดินทางสู่ยุโรป
    • นำสัมภาระไปเพิ่มได้ 1 ชิ้น (สูงสุดไม่เกิน 3 ชิ้น) เมื่อเดินทางสู่อเมริกาเหนือ (สำหรับผู้ทีเดินทางในชั้นประหยัด รหัสโดยสาร V เท่านั้น)
  • มาตรฐานสำหรับน้ำหนักสัมภาระ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด