Jump to main content

คู่มือคำแนะนำโดยละเอียด

การใช้บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องง่ายมาก

ส่งบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากทำการเช็คอินออนไลน์

ส่งบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากทำการเช็คอินออนไลน์ได้โดย


คลิกปุ่ม "บัตรขึ้นเครื่องบิน" บนหน้ายืนยันการเช็คอิน จากนั้น ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านและ/หรืออีเมลเพื่อรับบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากคลิกปุ่ม "ยืนยันและส่ง"

เรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรทราบ

เรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์

ท่านจะได้รับข้อความ (SMS) ทางมือถือของท่านและ/หรือทางอีเมล เมื่อได้รับข้อความดังกล่าวแล้ว ให้คลิกลิงก์เพื่อเรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินของท่าน ทันที สิ่งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการยืนยันการเดินทางและอัพเดตบันทึกการเช็คอินของท่าน

หมายเหตุ: หากท่านรอและไม่คลิกลิงก์ดังกล่าวจนท่านมาถึงที่สนามบินช้า ลิงก์ดังกล่าวอาจไม่สามารถแสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือของท่าน ดังนั้น ท่านจำเป็นจะต้องติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีนี้

ที่สนามบิน

ที่สนามบิน

หากท่านมีกระเป๋าสัมภาระที่จะโหลดขึ้นเครื่อง ให้แสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านและส่งมอบกระเป๋าสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
หากท่านไม่มีกระเป๋าสัมภาระที่จะโหลดขึ้นเครื่อง ท่านสามารถไปติดต่อที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและรักษาความปลอดภัยของสนามบินได้โดยตรง

ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและรักษาความปลอดภัย

ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านแสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือของท่าน และแสดงข้อมูลนี้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและรักษาความปลอดภัย

หากต้องการตรวจดูเวลาออกเดินทางล่าสุดของเที่ยวบินและหมายเลขประตูขึ้นเครื่องบินที่กำหนดให้กับเที่ยวบินของท่าน ก็เพียงแค่กดปุ่ม รีเฟรช ที่มุมขวาบนของบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงผลออนไลน์ (ซึ่งก็คือหน้าเว็บบนมือถือ) บนโทรศัพท์มือถือของท่าน

ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์จะได้รับใบเสร็จรับเงินโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินสิงคโปร์ ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้โดยสารจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้จนกว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้ว

ที่ประตูขึ้นเครื่อง

 

ที่ประตูขึ้นเครื่อง

แสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่ประตูเพื่อสแกนและตรงไปขึ้นเครื่องบินได้ทันที แสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าที่ลูกเรือเมื่อขึ้นเครื่องบิน

ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ผู้โดยสารที่มาช้าอาจถูกปฏิเสธการเดินทางได้

หมายเหตุ:

เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เราขอแนะนำดังนี้:

1

1. ให้จับภาพหน้าจอที่มีบาร์โค้ดและรายละเอียดเที่ยวบินไว้ล่วงหน้าเสมอ หากอุปกรณ์ของท่านสามารถทำได้ หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิค เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีค่าธรรมเนียมในการโรมมิ่งข้อมูล ทำข้อความ/อีเมลสูญหาย ท่านก็ยังสามารถเรียกดูข้อมูลแบบออฟไลน์ได้

2

2. ให้แสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไว้บนโทรศัพท์มือถือของท่านเองเสมอเมื่ออยู่ที่สนามบิน หากท่านกำลังเดินทางกับครอบครัว เนื่องจากสนามบินบางแห่งอาจไม่ยอมรับบัตรขึ้นเครื่องบินหลายใบซึ่งแสดงบนมือถือเครื่องเดียว หากผู้ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งของท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ขอแนะนำให้พวกเขาพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องบินที่พิมพ์ด้วยตนเองไว้

3

3. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงฮ่องกงและต้องเปลี่ยนเครื่องไปยังเมืองปลายทางอื่นๆ กรุณาเก็บรักษา SMS หรืออีเมลที่แจ้งข้อมูลเที่ยวบินต่อไว้ ด้วยบริการ WiFi ฟรีที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถจะเรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ และไปที่ด่านตรวจเช็คความปลอดภัยที่ส่วนผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องและส่วนผู้โดยสารขาออกที่จุดจอดที่ 6 หากท่านไม่สามารถเรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ได้ กรุณาไปที่เคาน์เตอร์บริการสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อรับบัตรที่นั่งของท่าน

4

4. ปิดใช้งานคุณลักษณะหมุนหน้าจออัตโนมัติของมือถือของท่านเพื่อป้องกันมิให้ภาพเปลี่ยนเป็นมุมมองตามแนวนอน และทำให้ภาพที่สแกนโดยเครื่องสแกนที่สนามบินต้องเสียไป (เช่น ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่านต้องคว่ำมือถือของท่านลงเพื่อทำการสแกนที่ประตูขึ้นเครื่องบิน)

5

5. ถืออุปกรณ์ของท่านค้างไว้ในท่าที่เหมาะสมสักครู่เมื่อทำการสแกนบาร์โค้ดที่สนามบิน

6

6. โทรศัพท์มือถือของคุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะในการเรียกดูอินเทอร์เน็ตและมีแบตเตอรี่มากพอที่จะเรียกดูหรือแสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ จนกว่าคุณจะขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณต้องไม่ปิดกั้นรูปภาพที่ดาวน์โหลดมายังมือถือของคุณ

7

7. อุปกรณ์ Blackberry Enterprise บางอย่างอาจตั้งค่าเริ่มต้นให้ใช้เบราว์เซอร์ Blackberry ซึ่งปิดกั้นหน้าเว็บบนมือถือ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กำหนดค่าในการใช้เบราว์เซอร์ WAP/อินเทอร์เน็ตเพื่อดูหน้าบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านยังคงประสบปัญหา ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน

8

8. บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเอกสารที่พิมพ์นั้นไม่สามารถใช้ได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวบนมือถือของท่านได้