โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

ข้อมูลทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

รายชื่อของสายการบินต้องห้ามในสหภาพยุโรป (EU)

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ และมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว (มักจะทุกๆ สามเดือน) ซึ่งรายชื่อสายการบินที่ถูกห้ามไม่ให้ดำเนินงานใน EC เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย รายชื่อต้องห้ามดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ EC โดยคลิกลิงก์ต่อไปนี้

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF)

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Dragon (PDF)

การแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องกฎบัตรสิทธิในการเดินทางไป/จากอินเดีย (PDF)

Notification of Rights to Benefits under the Israel Aviation Services Law (PDF)

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศ และ ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ EC 889 สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของตน (PDF)

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific