ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
Four Seasons hotel welcome services

Benefits for Gold and Diamond members across nine properties in Hong Kong, Mainland China and Macau

Four Seasons is a worldwide leader in understated luxury and exceptional hospitality, providing exquisite accommodation and dining and extensive business and leisure facilities. As a Diamond or Gold member, you can enjoy exclusive year-round privileges in Hong Kong as well as at hotels across Mainland China and Macau, whether you are staying as a guest or stopping by to enjoy the dining or spa offerings.

The eligible Four Seasons hotels are located in Hong Kong, Beijing, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai (Puxi and Pudong), Shenzhen, Tianjin and Macau.

Terms and conditions apply.

Four Seasons

Hotel stays

Relax in indulgent comfort and enjoy an enhanced stay with the following:

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • One-level upgrade open to all Rooms and Suites, excluding villas. Please check with individual hotels for restrictions.
 • Subject to availability upon check-in.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Subject to availability.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Valid for breakfast at venue or for In-Room dining as specified by the hotel. Hong Kong – valid for Blue Bar or The Lounge, or In-Room Dining; equivalent to the price of a full American breakfast (HK330, +10% per person); Macau – valid for Belcanção restaurant.
 • For member and one guest.
MPO_partner_four_seasons_hotel_stays

Hotel welcome services

Start your elevated experience the moment you arrive with a special service that extends a warm welcome to you on your arrival at the hotel.

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Curbside check-in available at Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin.
 • In-room check-in available at Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau.
 • Please book the service by contacting the individual hotel directly and providing your membership and flight details at least 24 hours prior to arrival. If reserving as part of your online room booking, include your details in the “Additional Requests” section.
MPO_partner_four_seasons_hotel_services

Hotel dining

Whether or not you are a staying as a hotel guest, choose from fine dining or a range of casual lounge and bar options and enjoy special perks at selected venues that make your dining experience even more memorable.

 • Hong Kong – Caprice;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – window table reservation at Catch;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi
  – Si Ji Xuan;
  Shanghai at Pudong – Camelia;
  Shenzhen – FOO;
  Tianjin – Cielo;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Reservations must be made at least two days in advance.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Hong Kong – Caprice or Lung King Heen;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – Catch or Yu Yue Heen;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Shintaro, Si Ji Xuan or Steak House;
  Shanghai at Pudong – Camelia or Shàng-Xí;
  Shenzhen – FOO or Zhuo Yue Xuan (valid for hotel guests only);
  Tianjin – complimentary Prosecco or champagne at Cielo or JIN House;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • Applicable when enjoying dinner at specified hotel restaurant(s).
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Hong Kong – Blue Bar, Pool Terrace or The Lounge;
  Beijing – Executive Lounge or Opus Bar; 
  Guangzhou – complimentary house selected wine at Caffe Mondo, The Atrium or Tian Bar;
  Hangzhou – Lobby Lounge or WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Café Studio or Lobby Lounge;
  Shanghai at Pudong
  – Camelia;
  Shenzhen – Yi Bar & Lounge;
  Tianjin – Gusto Bar or La Sala Lounge;
  Macau – complimentary cocktail at Bar Azul.
 • Applicable when enjoying any food.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_dining_2

Hotel spa

Take time out during your stay or drop by to experience the hotel spa. Pamper your senses with therapy tailored to relieve stress and enjoy extra benefits that add to your feelings of well-being.

 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin – available from Monday to Thursday, excluding public holidays;
  Guangzhou
  – available only during off-peak hours (10am–4 pm) and not valid during Canton Fairs and Auto Show periods;
  Shanghai at Pudong and Shenzhen – available only during off-peak hours (10 am–4 pm) and cannot be used in conjunction with other promotions and packages;
  Macau
   – cannot be used in conjunction with other promotions and packages.
 • Bookings must be made at least 24 hours in advance.
 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau – only available for spa treatments.
 • Valid for eligible members and companions under the same spa booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_spa_2

Hotel stays

Relax in indulgent comfort and enjoy an enhanced stay with the following:

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • One-level upgrade open to all Rooms and Suites, excluding villas. Please check with individual hotels for restrictions.
 • Subject to availability upon check-in.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Subject to availability.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Valid for breakfast at venue or for In-Room dining as specified by the hotel. Hong Kong – valid for Blue Bar or The Lounge, or In-Room Dining; equivalent to the price of a full American breakfast (HK330, +10% per person); Macau – valid for Belcanção restaurant.
 • For member and one guest.
MPO_partner_four_seasons_hotel_stays

Hotel welcome services

Start your elevated experience the moment you arrive at your destination with special services that extend a warm welcome to you before you step into the hotel.

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Curbside check-in available at Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin.
 • In-room check-in available at Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau.
 • Please book the service by contacting the individual hotel directly and providing your membership and flight details at least 24 hours prior to arrival. If reserving as part of your online room booking, include your details in the “Additional Requests” section.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Complimentary meet and greet at Taipa Ferry Terminal for Macau.
 • Valid for non-limo guests, except at Shenzhen.
 • Transportation between airport and hotel is not included.
 • For a maximum of two people, including the eligible member. A fee may be charged for additional guests.
 • Please book the service by contacting the individual hotel directly and providing your membership and flight details at least 48 hours prior to arrival. If reserving as part of your online room booking, include your details in the “Additional Requests” section.
MPO_partner_four_seasons_hotel_services

Hotel dining

Whether or not you are a staying as a hotel guest, choose from fine dining or a range of casual lounge and bar options and enjoy special perks at selected venues that make your dining experience even more memorable.

 • Hong Kong – Caprice;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – window table reservation at Catch;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi
  – Si Ji Xuan;
  Shanghai at Pudong – Camelia;
  Shenzhen – FOO;
  Tianjin – Cielo;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Reservations must be made at least two days in advance.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Hong Kong – Caprice or Lung King Heen;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – Catch or Yu Yue Heen;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Shintaro, Si Ji Xuan or Steak House;
  Shanghai at Pudong
  – Camelia or Shàng-Xí;
  Shenzhen – FOO or Zhuo Yue Xuan (valid for hotel guests only);
  Tianjin – complimentary Prosecco or champagne at Cielo or JIN House;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • Applicable when enjoying dinner at specified hotel restaurant(s).
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Hong Kong – Blue Bar, Pool Terrace or The Lounge;
  Beijing – Executive Lounge or Opus Bar;
  Guangzhou – complimentary house selected wine at Caffe Mondo, The Atrium or Tian Bar;
  Hangzhou – Lobby Lounge or WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Café Studio or Lobby Lounge;
  Shanghai at Pudong
  – Camelia;
  Shenzhen – Yi Bar & Lounge;
  Tianjin – Gusto Bar or La Sala Lounge;
  Macau – complimentary cocktail at Bar Azul.
 • Applicable when enjoying any food.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_dining_2

Hotel spa

Take time out during your stay or drop by to experience the hotel spa. Pamper your senses with therapy tailored to relieve stress and enjoy extra benefits that add to your feelings of well-being.

 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin – available from Monday to Thursday, excluding public holidays;
  Guangzhou
  – available only during off-peak hours (10am–4 pm) and not valid during Canton Fairs and Auto Show periods;
 • Shanghai at Pudong and Shenzhen – available only during off-peak hours (10 am–4 pm) and cannot be used in conjunction with other promotions and packages;
  Macau 
  – cannot be used in conjunction with other promotions and packages.
 • Bookings must be made at least 24 hours in advance.
 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau – only available for spa treatments.
 • Valid for eligible members and companions under the same spa booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_spa_2

Hotel stays

Relax in indulgent comfort and enjoy an enhanced stay with the following:

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • One-level upgrade open to all Rooms and Suites, excluding villas. Please check with individual hotels for restrictions.
 • Subject to availability upon check-in.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Subject to availability.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Valid for breakfast at venue or for In-Room dining as specified by the hotel. Hong Kong – valid for Blue Bar or The Lounge, or In-Room Dining; equivalent to the price of a full American breakfast (HK330, +10% per person); Macau – valid for Belcanção restaurant.
 • For member and one guest.
MPO_partner_four_seasons_hotel_stays

Hotel welcome services

Start your elevated experience the moment you arrive with a special service that extends a warm welcome to you on your arrival at the hotel.

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Curbside check-in available at Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin.
 • In-room check-in available at Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau.
 • Please book the service by contacting the individual hotel directly and providing your membership and flight details at least 24 hours prior to arrival. If reserving as part of your online room booking, include your details in the “Additional Requests” section.
MPO_partner_four_seasons_hotel_services

Hotel dining

Whether or not you are a staying as a hotel guest, choose from fine dining or a range of casual lounge and bar options and enjoy special perks at selected venues that make your dining experience even more memorable.

 • Hong Kong – Caprice;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – window table reservation at Catch;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi
  – Si Ji Xuan;
  Shanghai at Pudong – Camelia;
  Shenzhen – FOO;
  Tianjin – Cielo;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Reservations must be made at least two days in advance.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Hong Kong – Caprice or Lung King Heen;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – Catch or Yu Yue Heen;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Shintaro, Si Ji Xuan or Steak House;
  Shanghai at Pudong – Camelia or Shàng-Xí;
  Shenzhen – FOO or Zhuo Yue Xuan (valid for hotel guests only);
  Tianjin – complimentary Prosecco or champagne at Cielo or JIN House;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • Applicable when enjoying dinner at specified hotel restaurant(s).
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Hong Kong – Blue Bar, Pool Terrace or The Lounge;
  Beijing – Executive Lounge or Opus Bar; 
  Guangzhou – complimentary house selected wine at Caffe Mondo, The Atrium or Tian Bar;
  Hangzhou – Lobby Lounge or WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Café Studio or Lobby Lounge;
  Shanghai at Pudong
  – Camelia;
  Shenzhen – Yi Bar & Lounge;
  Tianjin – Gusto Bar or La Sala Lounge;
  Macau – complimentary cocktail at Bar Azul.
 • Applicable when enjoying any food.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_dining_2

Hotel spa

Take time out during your stay or drop by to experience the hotel spa. Pamper your senses with therapy tailored to relieve stress and enjoy extra benefits that add to your feelings of well-being.

 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin – available from Monday to Thursday, excluding public holidays;
  Guangzhou
  – available only during off-peak hours (10am–4 pm) and not valid during Canton Fairs and Auto Show periods;
  Shanghai at Pudong and Shenzhen – available only during off-peak hours (10 am–4 pm) and cannot be used in conjunction with other promotions and packages;
  Macau
   – cannot be used in conjunction with other promotions and packages.
 • Bookings must be made at least 24 hours in advance.
 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau – only available for spa treatments.
 • Valid for eligible members and companions under the same spa booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_spa_2

Hotel stays

Relax in indulgent comfort and enjoy an enhanced stay with the following:

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • One-level upgrade open to all Rooms and Suites, excluding villas. Please check with individual hotels for restrictions.
 • Subject to availability upon check-in.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Subject to availability.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Valid for breakfast at venue or for In-Room dining as specified by the hotel. Hong Kong – valid for Blue Bar or The Lounge, or In-Room Dining; equivalent to the price of a full American breakfast (HK330, +10% per person); Macau – valid for Belcanção restaurant.
 • For member and one guest.
MPO_partner_four_seasons_hotel_stays

Hotel welcome services

Start your elevated experience the moment you arrive at your destination with special services that extend a warm welcome to you before you step into the hotel.

 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Curbside check-in available at Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin.
 • In-room check-in available at Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau.
 • Please book the service by contacting the individual hotel directly and providing your membership and flight details at least 24 hours prior to arrival. If reserving as part of your online room booking, include your details in the “Additional Requests” section.
 • Valid for members who book a room at Best Available Rate through the hotel reservation call centre or website or by email.
 • Complimentary meet and greet at Taipa Ferry Terminal for Macau.
 • Valid for non-limo guests, except at Shenzhen.
 • Transportation between airport and hotel is not included.
 • For a maximum of two people, including the eligible member. A fee may be charged for additional guests.
 • Please book the service by contacting the individual hotel directly and providing your membership and flight details at least 48 hours prior to arrival. If reserving as part of your online room booking, include your details in the “Additional Requests” section.
MPO_partner_four_seasons_hotel_services

Hotel dining

Whether or not you are a staying as a hotel guest, choose from fine dining or a range of casual lounge and bar options and enjoy special perks at selected venues that make your dining experience even more memorable.

 • Hong Kong – Caprice;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – window table reservation at Catch;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi
  – Si Ji Xuan;
  Shanghai at Pudong – Camelia;
  Shenzhen – FOO;
  Tianjin – Cielo;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Reservations must be made at least two days in advance.
 • Blackout dates apply. Please contact the individual hotel directly for details.
 • Hong Kong – Caprice or Lung King Heen;
  Beijing – Mio or Cai Yi Xuan;
  Guangzhou – Catch or Yu Yue Heen;
  Hangzhou – WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Shintaro, Si Ji Xuan or Steak House;
  Shanghai at Pudong
  – Camelia or Shàng-Xí;
  Shenzhen – FOO or Zhuo Yue Xuan (valid for hotel guests only);
  Tianjin – complimentary Prosecco or champagne at Cielo or JIN House;
  Macau – Zi Yat Heen.
 • Applicable when enjoying dinner at specified hotel restaurant(s).
 • For a maximum of six persons under the same booking.
 • Hong Kong – Blue Bar, Pool Terrace or The Lounge;
  Beijing – Executive Lounge or Opus Bar;
  Guangzhou – complimentary house selected wine at Caffe Mondo, The Atrium or Tian Bar;
  Hangzhou – Lobby Lounge or WL Bistro;
  Shanghai at Puxi – Café Studio or Lobby Lounge;
  Shanghai at Pudong
  – Camelia;
  Shenzhen – Yi Bar & Lounge;
  Tianjin – Gusto Bar or La Sala Lounge;
  Macau – complimentary cocktail at Bar Azul.
 • Applicable when enjoying any food.
 • For a maximum of six persons under the same booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_dining_2

Hotel spa

Take time out during your stay or drop by to experience the hotel spa. Pamper your senses with therapy tailored to relieve stress and enjoy extra benefits that add to your feelings of well-being.

 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Hong Kong, Beijing, Hangzhou, Shanghai at Puxi and Tianjin – available from Monday to Thursday, excluding public holidays;
  Guangzhou
  – available only during off-peak hours (10am–4 pm) and not valid during Canton Fairs and Auto Show periods;
 • Shanghai at Pudong and Shenzhen – available only during off-peak hours (10 am–4 pm) and cannot be used in conjunction with other promotions and packages;
  Macau 
  – cannot be used in conjunction with other promotions and packages.
 • Bookings must be made at least 24 hours in advance.
 • Applicable to all nine hotels with the following restrictions: Guangzhou, Shanghai at Pudong, Shenzhen and Macau – only available for spa treatments.
 • Valid for eligible members and companions under the same spa booking.
MPO_partner_four_seasons_hotel_spa_2

What you need to do:

Hotel stays

 • Please provide your membership number and tier when making your reservation directly with the hotel. If booking online, include these details in the "Additional Requests" section. Present your membership card upon arrival for validation.

Hotel welcome services

 • Please provide your membership number, tier and flight details when booking these services (at least 48 hours in advance for airport escort and 24 hours in advance for curbside check-in). If reserving these services as part of your online room booking, include these details in the "Additional Requests" section. Present your membership card upon arrival for validation.

Hotel dining

 • Please provide your membership number and tier to the hotel when making your dining reservation. Present your membership card upon arrival for validation.

Hotel spa

 • Please provide membership number and tier to the hotel when making your spa services reservation. Present your membership card upon arrival for validation.

 

Contact Information:

 1. Benefits are for eligible members of specific tiers at the nine properties mentioned above. Please also refer to the terms and conditions for the individual benefits above.
 2. Membership number and tier must be provided when booking a room directly with the hotel or reserving a table at the specified hotel restaurant or a treatment at the spa.
 3. Membership status must be valid at the time of check-in or dining.