ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

Pacific Place

Pacific_Place

Exclusive club privileges with newly launched loyalty programme above

above is the brand-new loyalty programme of Pacific Place, Hong Kong’s premier shopping and dining destination, located in Admiralty. The programme offers its valued guests an opportunity to earn and redeem points for a choice of exclusive gifts or unique experiences, as well as access to a wide range of discounts, upgrades and lifestyle privileges from its retail, hotel and restaurant partners.

Marco Polo Club Diamond, Gold and Silver members can enjoy a special invitation to join above and experience everything the programme has to offer, plus additional benefits.

Terms and conditions apply.

Swire PropertyBlack Sheep Restaurants

Exclusive membership offer

These benefits are only available to Marco Polo Club Silver and Gold members who join above.

 • Spending requirement to join as an above Blue member (HKD5,000 same-day or HKD7,500 cumulative spend within two months) will be waived.
 • To join above Blue, Silver members must complete their dedicated online enrolment form or visit the Concierge Desk on Level 2 of Pacific Place to register and present their Marco Polo Club membership card in person for validation.
 • Silver members who are currently above members of any tier can still register their Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting their Marco Polo Club membership card at the Concierge Desk. Their above membership profile will be updated and their current membership year will continue until expiration.
 • Following the expiration of the complimentary first year with above Blue, Silver members must meet the spending requirement to renew their above Blue membership or upgrade to above Gold for their second year (see above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for details).
 • Bonus points will only be credited if members continue their above membership after the first year.
 • Members who maintain their Silver status will be credited with 2,000 above bonus points at the start of their second year of above Blue membership. If the Silver member upgrades to above Gold in their second year, they will be awarded 10,000 above bonus points.
Pacific_Place_1

‘above’ Blue membership overview

For the full range of privileges available to all above Blue members, please visit the above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for more details and the latest special offers.

 • Earn 1 above point for every HKD1 spent at Pacific Place.
 • above points can be used to redeem gifts and gift vouchers on a quarterly basis.
 • Receive VIP offers, a dedicated e-newsletter and birthday surprises from select brands.
 • Get invitations to special events at Pacific Place.
 • Enjoy year-round shopping and dining privileges at Pacific Place and from Pacific Place’s partners.
above_Blue

Exclusive membership offer

These benefits are only available to Marco Polo Club Silver and Gold members who join above.

 • Spending requirement to join as an above Blue member (HKD5,000 same-day or HKD7,500 cumulative spend within two months) will be waived.
 • To join above Blue, Gold members must complete their dedicated online enrolment form or visit the Concierge Desk on Level 2 of Pacific Place to register and present their Marco Polo Club membership card in person for validation.
 • Gold members who are currently above members of any tier can still register their Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting their Marco Polo Club membership card at the Concierge Desk. Their above membership profile will be updated and their current membership year will continue until expiration.
 • Following the expiration of the complimentary first year with above Blue, Gold members must meet the spending requirement to renew their above Blue membership or upgrade to above Gold for their second year (see above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for details).
 • Bonus points will only be credited if members continue their above membership after the first year.
 • Members who maintain their Gold status will be credited with 2,000 above bonus points at the start of their second year of above Blue membership. If the Gold member upgrades to above Gold in their second year, they will be awarded 10,000 above bonus points.
Pacific_Place_1

‘above’ Blue membership overview

For the full range of privileges available to all above Blue members, please visit the above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for more details and the latest special offers.

 • Earn 1 above point for every HKD1 spent at Pacific Place.
 • above points can be used to redeem gifts and gift vouchers on a quarterly basis.
 • Receive VIP offers, a dedicated e-newsletter and birthday surprises from select brands.
 • Get invitations to special events at Pacific Place.
 • Enjoy year-round shopping and dining privileges at Pacific Place and from Pacific Place’s partners.
above_Blue

Exclusive membership offer

These benefits are only available to Marco Polo Club Diamond members who join above.

 • Spending requirement to join as an above Gold member (HKD40,000 same-day or HKD90,000 cumulative spend within two months) will be waived.
 • To join above Gold, Diamond members must complete their dedicated online enrolment form or visit the Concierge Desk on Level 2 of Pacific Place to register and present their Marco Polo Club membership card in person for validation.
 • Diamond members who are currently above Blue members should present their Marco Polo Club membership card in person at the Concierge Desk to upgrade to above Gold membership and reset their above membership year (existing points will be kept and transferred).
 • Diamond members who are currently above Gold or above Black members can still register their Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting their Marco Polo Club membership card in person at the Concierge Desk. Their above membership profile will be updated and their current membership year will continue until expiration.
 • Following the expiration of the complimentary first year with above Gold, Diamond members must meet the spending requirement to continue their above Gold membership for another 12 months (see above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for details).
 • A benefit normally reserved for above Black members, Diamond members who are above Gold members can drop off their bags at Pavilion, the dedicated lounge located on Level 3 behind Hermès, on presentation of their Marco Polo Club membership card.
 • Subject to space availability.
 • Members who maintain their Diamond status will be awarded 10,000 above bonus points at the start of their second year of above membership, regardless of their above membership tier.
 • Bonus points will only be credited if members continue their above membership after the first year.
Black Sheep dining

‘above’ Gold membership overview

For the full range of privileges available to all above Gold members, please visit the above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for more details and the latest special offers.

 • Earn 1 above point for every HKD1 spent in Pacific Place.
 • above points can be used to redeem gifts and gift vouchers on a quarterly basis, and other rewards, including day passes to Pavilion lounge, and valet parking.
 • Enjoy a one-time complimentary access to Pavilion lounge.
 • Get four hours of free car parking upon same-day electronic spending of HKD300.
 • Receive VIP offers, a dedicated e-newsletter, welcome gifts and birthday surprises from selected brands.
 • Get invitations to special events at Pacific Place.
 • Enjoy year-round shopping and dining privileges at Pacific Place and from Pacific Place’s partners.
above_Gold

Exclusive membership offer

These benefits are only available to Marco Polo Club Silver and Gold members who join above.

 • Spending requirement to join as an above Blue member (HKD5,000 same-day or HKD7,500 cumulative spend within two months) will be waived.
 • To join above Blue, Silver members must complete their dedicated online enrolment form or visit the Concierge Desk on Level 2 of Pacific Place to register and present their Marco Polo Club membership card in person for validation.
 • Silver members who are currently above members of any tier can still register their Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting their Marco Polo Club membership card at the Concierge Desk. Their above membership profile will be updated and their current membership year will continue until expiration.
 • Following the expiration of the complimentary first year with above Blue, Silver members must meet the spending requirement to renew their above Blue membership or upgrade to above Gold for their second year (see above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for details).
 • Bonus points will only be credited if members continue their above membership after the first year.
 • Members who maintain their Silver status will be credited with 2,000 above bonus points at the start of their second year of above Blue membership. If the Silver member upgrades to above Gold in their second year, they will be awarded 10,000 above bonus points.
Pacific_Place_1

‘above’ Blue membership overview

For the full range of privileges available to all above Blue members, please visit the above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for more details and the latest special offers.

 • Earn 1 above point for every HKD1 spent at Pacific Place.
 • above points can be used to redeem gifts and gift vouchers on a quarterly basis.
 • Receive VIP offers, a dedicated e-newsletter and birthday surprises from select brands.
 • Get invitations to special events at Pacific Place.
 • Enjoy year-round shopping and dining privileges at Pacific Place and from Pacific Place’s partners.
above_Blue

Exclusive membership offer

These benefits are only available to Marco Polo Club Silver and Gold members who join above.

 • Spending requirement to join as an above Blue member (HKD5,000 same-day or HKD7,500 cumulative spend within two months) will be waived.
 • To join above Blue, Gold members must complete their dedicated online enrolment form or visit the Concierge Desk on Level 2 of Pacific Place to register and present their Marco Polo Club membership card in person for validation.
 • Gold members who are currently above members of any tier can still register their Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting their Marco Polo Club membership card at the Concierge Desk. Their above membership profile will be updated and their current membership year will continue until expiration.
 • Following the expiration of the complimentary first year with above Blue, Gold members must meet the spending requirement to renew their above Blue membership or upgrade to above Gold for their second year (see above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for details).
 • Bonus points will only be credited if members continue their above membership after the first year.
 • Members who maintain their Gold status will be credited with 2,000 above bonus points at the start of their second year of above Blue membership. If the Gold member upgrades to above Gold in their second year, they will be awarded 10,000 above bonus points.
Pacific_Place_1

‘above’ Blue membership overview

For the full range of privileges available to all above Blue members, please visit the above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for more details and the latest special offers.

 • Earn 1 above point for every HKD1 spent at Pacific Place.
 • above points can be used to redeem gifts and gift vouchers on a quarterly basis.
 • Receive VIP offers, a dedicated e-newsletter and birthday surprises from select brands.
 • Get invitations to special events at Pacific Place.
 • Enjoy year-round shopping and dining privileges at Pacific Place and from Pacific Place’s partners.
above_Blue

Exclusive membership offer

These benefits are only available to Marco Polo Club Diamond members who join above.

 • Spending requirement to join as an above Gold member (HKD40,000 same-day or HKD90,000 cumulative spend within two months) will be waived.
 • To join above Gold, Diamond members must complete their dedicated online enrolment form or visit the Concierge Desk on Level 2 of Pacific Place to register and present their Marco Polo Club membership card in person for validation.
 • Diamond members who are currently above Blue members should present their Marco Polo Club membership card in person at the Concierge Desk to upgrade to above Gold membership and reset their above membership year (existing points will be kept and transferred).
 • Diamond members who are currently above Gold or above Black members can still register their Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting their Marco Polo Club membership card in person at the Concierge Desk. Their above membership profile will be updated and their current membership year will continue until expiration.
 • Following the expiration of the complimentary first year with above Gold, Diamond members must meet the spending requirement to continue their above Gold membership for another 12 months (see above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for details).
 • A benefit normally reserved for above Black members, Diamond members who are above Gold members can drop off their bags at Pavilion, the dedicated lounge located on Level 3 behind Hermès, on presentation of their Marco Polo Club membership card.
 • Subject to space availability.
 • Members who maintain their Diamond status will be awarded 10,000 above bonus points at the start of their second year of above membership, regardless of their above membership tier.
 • Bonus points will only be credited if members continue their above membership after the first year.
Black Sheep dining

‘above’ Gold membership overview

For the full range of privileges available to all above Gold members, please visit the above website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific for more details and the latest special offers.

 • Earn 1 above point for every HKD1 spent in Pacific Place.
 • above points can be used to redeem gifts and gift vouchers on a quarterly basis, and other rewards, including day passes to Pavilion lounge, and valet parking.
 • Enjoy a one-time complimentary access to Pavilion lounge.
 • Get four hours of free car parking upon same-day electronic spending of HKD300.
 • Receive VIP offers, a dedicated e-newsletter, welcome gifts and birthday surprises from selected brands.
 • Get invitations to special events at Pacific Place.
 • Enjoy year-round shopping and dining privileges at Pacific Place and from Pacific Place’s partners.
above_Gold

What you need to do:

 1. Register through your invitation email or, if you have not received the email, visit the Concierge Desk at Level 2 of Pacific Place and present your Marco Polo Club membership card in person for validation to enrol as an above member.
 2. If you are eligible for the benefits but have already joined above, you can still register your Marco Polo Club tier to receive the second-year benefits and additional recognition by presenting your Marco Polo Club membership card in person at the Concierge Desk.

Contact Information:

 1. See full above programme Terms & Conditions, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific.
 2. Cathay Pacific will not share Marco Polo Club membership details and personal information with Swire Properties Limited. Once the member has authorised and submitted their registration form, their Marco Polo Club membership details will only be used for providing the second-year offer and additional recognition and will not be used for any other purpose.
 3. Marco Polo Club members must be aged 18 or above and have valid Diamond, Gold or Silver status at the time of enrolment into above to enjoy the exclusive above membership offers corresponding to their Marco Polo Club membership tier.
 4. Marco Polo Club members must have valid Diamond, Gold or Silver status at the start of the second year to enjoy benefits corresponding to their above tier.
 5. Following the expiration of the complimentary first-year above Blue membership, Gold and Silver members must meet the spending requirement to renew their above Blue membership or upgrade to above Gold for another 12 months.
 6. Following the expiration of the complimentary first-year above Gold membership, Diamond members must meet the spending requirement to renew their above Gold membership for another 12 months.