Betsy เหินบินอีกครั้ง

Betsy เหินบินอีกครั้ง

เบียร์สีทองที่หมักบ่มสไตล์โฮมเมดเสิร์ฟที่ความสูง 35,000 ฟุต

เบียร์ Betsy ใหม่ล่าสุดที่ตั้งชื่อตามเครื่องบินลำแรกของเรา สร้างสรรค์ขึ้นจากความทุ่มเท จิตวิญญาณ และความรอบรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของ Cathay Pacific รสชาติของเปลือกส้มแมนดารินที่ได้รับการปรับให้หอมหวานยิ่งขึ้นสำหรับการลิ้มรสที่ระดับความสูง พร้อมด้วยบาร์เลย์และฮอปชั้นเลิศ ปรุงรสชาติให้สมดุลระหว่างรสอันนุ่มลึกและกลิ่นที่หอมหวาน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเบียร์สีทองที่ให้รสชาติเยี่ยมไม่ว่าจะดื่มบนพื้นดินหรือที่ระดับความสูง 35,000 ฟุต