Betsy ดั้งเดิม

จากเครื่องบินเริ่มแรกของเรา

หมุดยึด 500,000 ตัว ชิ้นส่วน 700,000 ชิ้น และช่างฝีมือ 6,000 คน ทั้งหมดนี้คือความทุ่มเทที่นำมาสู่การสร้างเครื่องบิน Douglas DC-3 ในทศวรรษ 1940 ด้วยความใส่ใจในระดับเดียวกัน ทำให้เบียร์สีทองนี้สะท้อนถึงหัวใจและจิตวิญญาณที่ได้ทุ่มเทให้แก่ Betsy ดั้งเดิมของเรา