เพื่อระลึกถึงการออกแบบของเรา

ดีเอ็นเอการออกแบบของเรา

พินิจดูป้ายฉลากของเรา เราแสดงความระลึกถึงการสร้าง Betsy ด้วยการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากพิมพ์เขียวและขนาดของเครื่องบินลำแรก