โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันมีกำหนดการบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ฉันสามารถใช้ SMS หรืออีเมลจากเที่ยวบินขาเข้าของฉันเพื่อเรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ ช่วงการบินแต่ละช่วงจะเชื่อมโยงกับ SMS หรืออีเมลหนึ่งรายการ ดังนั้น สำหรับผู้โดยสารที่มาถึงฮ่องกงเพื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังปลายทางอื่น โปรดเก็บรักษา SMS หรืออีเมลของเที่ยวบินเชื่อมต่อไว้

ด้วยบริการ WiFi ฟรีที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถจะเรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ และไปที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยที่บริเวณผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องและโถงผู้โดยสารขาออกที่ชั้น 6

ข้อความยืนยันการเช็คอินคืออะไร

ข้อความยืนยันการเช็คอินเป็นบริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่ออกเดินทางจากสนามบินที่ไม่ยอมรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์ด้วยตนเอง หรือบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทราบว่า ข้อความยืนยันการเช็คอินนี้ไม่สามารถใช้แทนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง และท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านรักษาความปลอดภัย หรือขึ้นเครื่องบินได้ ท่านต้องขอรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องจากเคาน์เตอร์เช็คอินก่อน