โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันสามารถเปลี่ยนเมืองปลายทางได้หรือไม่หลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารแล้ว

ได้ บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เลยสามารถออกบัตรโดยสารใหม่ได้โดยมีค่าธรรมเนียมบริการ USD 100 หรือ Asia Miles 14,000 คะแนน โดยขึ้นอยู่กับ:

  • วันหมดอายุของบัตรโดยสารใหม่จะเป็นวันเดียวกับบัตรโดยสารเดิม
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับสายการบินที่ดําเนินการบิน
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อผู้โดยสาร

การชําระเงินค่าภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและส่วนต่างของไมล์สะสมที่กําหนดต้องได้รับการชําระเงินก่อนการออกใหม่ (ส่วนค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเดิมจะได้รับการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตเดิมที่ใช้ชำระเงิน โดยดำเนินการในอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์)

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ