โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ทำไมฉันจึงต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเลือกที่นั่งปกติ

บริการนี้เป็นบริการสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยชั้นประหยัด - ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารระดับ S, N, Q, O, X (ไม่รวมค่าโดยสารประเภท Economy Essential และ Economy Flex#) หรือค่าโดยสารประเภท Economy Light ที่ไม่สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ล่วงหน้าก่อนการเช็คอิน

ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งที่ตนต้องการได้โดยชำระค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารอาจเลือกที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่:

  • เดินทางร่วมกับเด็กหรือทารกที่อยู่ในรายการจองเดียวกัน
  • เดินทางร่วมกับสมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์* ขึ้นไปในรายการจองเดียวกันและบัตรโดยสารที่ออกในประเภทค่าโดยสารเดียวกัน (ถ้ามี)
  • สมาชิกการสะสมไมล์ของสายการบินเครือข่าย oneworld (รูบี้, แซปไฟร์ และเอเมอรัลด์)

โปรดทราบว่าท่านสามารถสำรองที่นั่งนี้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อเที่ยวบินของท่านเปิดให้ทำการเช็คอินออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

#มีผลกับบัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex ใหม่ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น
*ค่าธรรมเนียมบริการการสำรองที่นั่งของท่าน ขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก Marco Polo ณ เวลาที่ทำการเลือกที่นั่ง