โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันสามารถเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินได้เมื่อใด

ท่านสามารถเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินของท่านผ่านจัดการการจองของท่านได้ตลอดเวลาจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน ขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวบินนั้นมีบริการนี้หรือไม่ และประเภทราคาบัตรโดยสารของท่าน

ราคาค่าโดยสารบางชนิดต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากต้องการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนถึงช่วงเวลาเช็คอินออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางโดยจองที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างพิเศษโดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าผลิตภัณฑ์ "บริการเลือกที่นั่งของท่าน - ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" ถ้าท่านไม่สามารถเลือกที่นั่งผ่านจัดการการจองได้ หรือท่านต้องการจะเลือกที่นั่งของท่านโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านสามารถทำได้โดยผ่านการเช็คอินออนไลน์ภายใน 48 ขั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน