โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

หากฉันยกเลิกบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เลยหรือใช้ไปแล้วบางส่วน จะใช้เวลานานเท่าใดฉันจึงจะได้รับการคืนเงิน

ปกติแล้ว เราจะใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันทําการในการดำเนินการตามคําขอคืนเงินของท่าน

อย่างไรก็ตาม หากการจองของท่านมี [บริการระหว่างสายการบิน | หรือ | เที่ยวบินระหว่างสายการบิน] หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการคืนเงิน (เช่น บัตรเครดิตที่ใช้ชําระเงินหมดอายุแล้ว และต้องแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน) ก็จะใช้เวลาดําเนินการนานขึ้น

โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้จริงในการคืนเงินจนกระทั่งยอดเงินนั้นได้รับการโอนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร จะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งและผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย