โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบินของท่าน และการคืนเงิน

หากฉันยกเลิกบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เลยหรือใช้ไปแล้วบางส่วน จะใช้เวลานานเท่าใดฉันจึงจะได้รับการคืนเงิน

หลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามเงื่อนไขแล้ว ท่านจะได้รับจำนวนเงินที่เหลือภายใน (นับจากวันที่ส่งคำร้องขอเงินคืน):

  • 7 วันทำการสำหรับการชำระเงินที่ทำผ่านบัตรเครดิตและ PayPal*
  • 20 วันตามปฏิทินสำหรับการชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น เงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น

เราได้รับคำร้องขอเงินคืนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ขณะที่เราพยายามดำเนินการคืนเงินของท่านให้รวดเร็วที่สุด ระยะเวลาดำเนินการอาจใช้เวลานานกว่าปกติ เราขออภัยในความล่าช้าและขอบคุณสำหรับความอดทนของท่านในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นนี้

*โปรดทราบว่าระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืนเข้าสู่บัญชีของท่านจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร แนวทางด้านบนไม่รวมถึงการขอเงินคืนกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนสายการบินอื่นๆ