Food Hall

การรับประทานอาหารในแบบเฉพาะตัว

คุณจะมีตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูกที่ศูนย์อาหาร (Food Hall) ของเรา ลิ้มลองอาหารเอเชียและอาหารนานาชาติ ขนมอบใหม่ ๆ ชีส และอาหารมื้อเที่ยงจากบุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่ของเรา ตลอดจนเครื่องดื่มที่บาร์แบบบริการตนเองของเรา