บทนำ

​​การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของเรา
เนื่องจากรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้เปลี่ยนกฏเกี่ยวกับการติดตามโควิด-19 และการใช้วัคซีนพาสใหม่ ผู้โดยสารจึงจำเป็นต้องแสกนคิวอาร์โค้ดโดยใช้แอปพลิเคชัน LeaveHomeSafe บนมือถือ และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
มีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
เวลาเปิดทำการ:
มีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
เวลาเปิดทำการ:
05.30 น. จนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินสุดท้าย
สถานที่ตั้ง:
ชั้น 6 อาคารผู้โดยสาร 1 ใกล้ประตูขึ้นเครื่องที่ 65