โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ยกเลิกบัตรโดยสารของท่านและขอคืนเงิน

สิทธิ์ในการยกเลิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกให้สําหรับการจองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งบัตรโดยสารของท่านมีสิทธิ์หากเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่าง

เมืองปลายทาง/เมืองต้นทาง วันที่ออกบัตรโดยสาร ช่วงเวลาการเดินทางที่วางแผนไว้ ตัวเลือกอื่น
เมืองปลายทาง/เมืองต้นทางทั้งหมด ในวันที่/ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2020 1 มิถุนายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของท่านหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารเป็น Cathay Credits ได้อย่างง่ายดาย

นโยบายการยกเลิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของเราไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารที่ได้รับการคืนเงินเต็มจํานวนหรือบางส่วนแล้ว

หากท่านได้เปลี่ยนแปลงหรือออกบัตรโดยสารใหม่แล้วในอดีต และขณะนี้ต้องการจะยกเลิกบัตรโดยสารของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราจะประเมินว่าบัตรโดยสารของท่านมีสิทธิ์ยกเลิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยพิจารณาจากวันที่ออกบัตรโดยสารครั้งแรก เงื่อนไขของบัตรโดยสาร ณ เวลาที่ทําการยกเลิก และระยะเวลาการเดินทางที่แก้ไขแล้ว


ขั้นตอนการคืนเงินจะใช้เวลานานเท่าใด

คําขอคืนเงินของท่านสําหรับจํานวนเงินที่เหลือหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่จําเป็นแล้ว จะได้รับการดําเนินการภายใน 20 วันตามปฏิทินหากท่านได้ชําระเงินด้วยเงินสด, การโอนเงินผ่านธนาคาร และเช็ค หรือภายใน 7 วันทําการหากท่านได้ชําระเงินในรูปแบบอื่น ๆ (นับจากวันที่เราได้รับคําขอคืนเงิน)

*โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้จริงในการคืนเงินจนกระทั่งยอดเงินนั้นได้รับการโอนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร จะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งและผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย

แนวทางข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้กับการคืนเงินในกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริการของสายการบินอื่น

*เราได้รับคำขอคืนเงินเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการคืนเงินให้ท่านอย่างรวดเร็ว แต่ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานกว่าปกติ เราต้องขออภัยสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณที่ท่านอดทนรอในช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายนี้

วิธีการยกเลิกการจองและขอคืนเงิน

หากท่านจองผ่าน Cathay Pacific อาทิ ในเว็บไซต์ แอปมือถือ หรือผ่านศูนย์บริการติดต่อของเรา วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดการคืนเงินคือการเข้าสู่ระบบจัดการการจอง ผู้ถือบัตรโดยสาร Vantage Pass, บัตรโดยสารสําหรับนักเรียน และบัตรโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ สามารถขอคืนเงินได้ผ่านศูนย์บริการติดต่อของเรา

หากท่านซื้อบัตรโดยสารของท่านผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เช่น Expedia กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าวโดยตรงเพื่อจัดการการยกเลิกของท่าน เราไม่สามารถดําเนินการคืนเงินสําหรับการจองเหล่านี้ได้

หากท่านจองบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์สะสม กรุณาติดต่อ Asia Miles ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดําเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของ Cathay Pacific เพื่อยกเลิกการจองและจัดการคืนเงินของท่าน

หากเที่ยวบินของท่านไม่ได้ให้บริการอีกต่อไป เราจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ให้แก่ท่าน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของท่าน

เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของท่านในจัดการการจอง

เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของท่านในจัดการการจอง

หากท่านทราบว่าต้องการจะเดินทางเมื่อใด ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ก่อนถึงวันออกเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัว

เปลี่ยนบัตรโดยสารของท่านเป็น Cathay Credits

เปลี่ยนบัตรโดยสารของท่านเป็น Cathay Credits

หากท่านไม่แน่ใจว่าต้องการจะเดินทางเมื่อใด ท่านสามารถเปลี่ยนบัตรโดยสารของท่านเป็น Cathay Credits เพื่อเอาไว้ใช้ในภายหลังได้