โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา
Fly Ready

เพลิดเพลินกับการเช็คอินที่รวดเร็ว ราบรื่น และไร้กังวล

ขอแนะนํา Fly Ready: วิธีที่สะดวกในการอัพโหลดผลการตรวจหาเชื้อ-19 และเอกสารด้านสุขภาพที่จําเป็นอื่น ๆ ของท่านโดยดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงเวลาออกเดินทางไปฮ่องกง เราจะตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ล่วงหน้า เพื่อให้ท่านมาถึงสนามบินและพร้อมออกเดินทางได้ทันที

สะดวกกับบริการที่เร็วขึ้นที่สนามบิน

1. อัพโหลด

ด้วย Fly Ready ท่านจะสามารถอัพโหลดผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเอกสารด้านสุขภาพที่จําเป็นอื่น ๆ ของท่านสําหรับเที่ยวบินที่จะไปฮ่องกง ท่านสามารถดําเนินการล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 48 ถึง 12 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินไปฮ่องกงของท่าน

 

2. ตรวจสอบยืนยัน

เมื่อไฟล์ของท่านได้รับการอัปโหลดแล้ว ทีมงานของเราจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องสําหรับการเดินทางเข้าฮ่องกง

หากข้อมูลใดขาดหายไปหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เราจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่อให้ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้

เมื่อเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งอีเมลยืนยันถึงท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านพร้อมที่จะเดินทางแล้ว

3. เดินทาง

สัมผัสประสบการณ์การเช็คอินที่ราบรื่นและรวดเร็วเมื่อทราบว่าเอกสารทั้งหมดของท่านพร้อมแล้วและได้รับการดำเนินการล่วงหน้า

ท่านเพียงแค่ต้องนําสําเนาฉบับจริงหรือฉบับดิจิทัลของเอกสารต้นฉบับติดตัวมาที่สนามบินด้วยและเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทาง

*ปัจจุบัน Fly Ready มีให้บริการในเมืองส่วนใหญ่สําหรับการเดินทางเข้าฮ่องกง และจะเริ่มนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับการออกเดินทาง
ทั่วทุกเมืองใหญ่ในเครือข่ายของเรา

เอกสารจะได้รับการตรวจสอบเอกสารในเวลา 07.00 น. ถึง 22.00 น. ตามเวลาฮ่องกง ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าหากท่านส่งเอกสารนอกเวลาที่ระบุ

ตอบคำถามของท่านแล้ว

ท่านสามารถดูข้อกําหนดล่าสุดได้ที่หน้าข้อจํากัดและการกักตัวในฮ่องกงของเรา

Fly Ready มีให้บริการล่วงหน้า 48 ถึง 12 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

เอกสารจะได้รับการตรวจสอบเอกสารในเวลา 07.00 น. ถึง 22.00 น. ตามเวลาฮ่องกง ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าหากท่านส่งเอกสารนอกเวลาที่ระบุ

หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันที่แจ้งให้ทราบว่าเอกสารของท่านได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่สนามบิน พวกเขายินดีที่จะตรวจสอบเอกสารของท่าน

ปัจจุบัน Fly Ready มีให้บริการสําหรับการเดินทางเข้าฮ่องกงจากเมืองส่วนใหญ่ และจะเริ่มนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับการออกเดินทางจากเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในเครือข่ายของเรา

นี่ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้ท่านใช้บริการ Fly Ready เพื่อตรวจสอบยืนยันล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเอกสารด้านสุขภาพที่จําเป็นอื่น ๆ ของท่านก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน เพื่อที่ท่านจะได้ไปถึงสนามบินและพร้อมออกเดินทางได้ทันที

เมื่อท่านได้อัปโหลดเอกสารของท่านแล้ว ทีมงานของเราจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามข้อกําหนดการเดินทางของฮ่องกง

หากข้อมูลใดขาดหายไปหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เราจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่อให้ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้

เมื่อเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งอีเมลยืนยันถึงท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านพร้อมที่จะเดินทางแล้ว

หากเที่ยวบินของท่านมีบริการ Fly Ready ท่านจะได้รับลิงก์คำเชิญในอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเที่ยวบินของท่านภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง โปรดเปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อดูลิงก์

ก่อนอื่น ทีมงานของเราจะตรวจสอบเอกสารที่ท่านได้ส่งมา จากนั้นเราจะติดต่อท่านทางอีเมล ท่านสามารถส่งเอกสารของท่านอีกครั้งผ่านทางลิงก์ที่เราจัดหาให้ หากจําเป็น

ใช่ ท่านยังคงต้องนําสําเนาฉบับจริงหรือฉบับดิจิทัลของเอกสารต้นฉบับติดตัวมาที่สนามบินด้วย เนื่องจากเราจําเป็นต้องดูเอกสารเหล่านั้นในขั้นตอนเช็คอิน และท่านต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงฮ่องกง

ทีมงานของเราจะจัดลําดับความสําคัญของเอกสารที่เข้ามาโดยดูจากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินและจะส่งอีเมลถึงท่านทันทีที่เราได้ตรวจสอบเอกสารของท่านแล้ว

ไม่ ด้วย Fly Ready ท่านจะสามารถอัปโหลดผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และข้อมูลสุขภาพที่จําเป็นอื่น ๆ ของท่านสําหรับเที่ยวบินที่จะไปฮ่องกง การตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าจะดําเนินการที่สนามบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดวีซ่าและการเดินทางเข้าประเทศทั้งหมดสําหรับเมืองปลายทางของท่าน เนื่องจากท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน

หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ล่าช้า หรือถูกยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการเดินทางเข้าประเทศอย่างกะทันหันก่อนออกเดินทาง สถานะ Fly Ready ของท่านอาจเปลี่ยนแปลงและท่านจะต้องส่งเอกสารของท่านอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบยืนยัน

จองการเดินทางของท่าน

การจองสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่า 9 ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

การจองที่มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ชั้นโดยสาร
ผู้โดยสาร

มาตรการด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกขั้นตอนของการเดินทางของท่าน