โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ก่อนออกเดินทาง: ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสาร

แม้ภายในห้องโดยสารจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ต่ำมาก เรายังคงเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องสุขภาพที่ดีของผู้โดยสารและลูกเรือของเรา 

หากคุณต้องการเลื่อนการเดินทาง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่ฮ่องกง

รัฐบาลฮ่องกงมีข้อกำหนดใหม่ซึ่งแตกต่างกันสำหรับการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางไปเยือนประเทศอื่นก่อนจะสิ้นสุดการเดินทางที่ฮ่องกง  ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19ที่เป็นลบ และเอกสารอื่นๆ ดู ข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่ฮ่องกง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม และใช้  Fly Ready เพื่ออัปโหลดเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

สำหรับผู้โดยสารทุกท่าน

ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย

เราไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเช่นเดียวกับกลุ่มอาการของโรค COVID-19 เดินทางได้ เราจึงขอให้คุณเลื่อนการเดินทางออกไปหาก

  • คุณมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • คุณได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 14 วันก่อนการเดินทาง
  • คุณถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงเพื่อยืนยันว่าหายแล้วและไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นเพื่อที่จะเดินทาง

การแถลงด้านสุขภาพก่อนเดินทาง

สำหรับบางเส้นทาง ผู้โดยสารต้องกรอกและส่งใบแถลงสุขภาพให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนออกเดินทาง กรุณาดูที่แบบฟอร์มใบแถลงสุขภาพ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

ข้อกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย

เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้โดยสาร และลูกเรือของเรา หากคุณมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางกับเรา ทั้งนี้รวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ระหว่างเช็คอิน
  • ภายในห้องรับรองผู้โดยสาร
  • ขณะขึ้นเครื่อง
  • ภายในห้องโดยสาร
  • ขณะลงจากเครื่อง
  • เมื่อทีมท่าอากาศยาน หรือลูกเรือของเราทำการชี้แจงหรือนำทาง 

เนื่องจากมาตรการที่กำหนด เราไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเดินทางได้

ขณะอยู่บนเครื่อง

โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และถอดออกในขณะรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำ เท่านั้น

คุณสามารถถอดหน้ากากอนามัยออกได้หากต้องใช้หน้ากากออกซิเจนไม่ว่าจะในกรณีใดๆ 

ขณะอยู่ที่ท่าอากาศยาน

เราแนะนำให้คุณสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น แถวที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย บริเวณรับสัมภาระ เป็นต้น โปรดทราบว่ารัฐบาลของหลายท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงอาคารผู้โดยสารในท่าอากาศยาน 

นำหน้ากากอนามัยของคุณมาเอง

เราขอให้คุณนำหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมกับคุณมาใช้สำหรับสวมระหว่างการเดินทาง โดยหน้ากากอนามัยจะต้องปกปิดบริเวณใบหน้าและปากของคุณได้โดยไม่มีช่องว่าง

วัตถุต้องห้าม 

เนื่องจากหน้ากากที่มีช่องสำหรับหายใจออก (exhalation valves) อาจไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ดีพอ เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หน้ากากดังกล่าวบนเครื่องบินของคาเธ่ย์ แปซิฟิค รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และโรงแรมสำหรับกักตัวที่กำหนด 

ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้สวมหน้ากากอนามัยแบบมีเครื่องกรองอากาศภายในห้องโดยสาร เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียม และอาจขัดขวางหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานหน้ากากออกซิเจนได้โดยสะดวก (ในกรณีที่จำเป็น) 

สภาพแวดล้อมการเดินทางที่สะอาด

ดูว่าเราทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเพื่อปกป้องคุณระหว่างที่อยู่บนเครื่องอย่างไร