โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ออกเดินทางจากฮ่องกง

เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง 

ทุกสิ่งที่ท่านควรทราบก่อนการขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินของท่านที่ HKIA ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงชั้นโดยสาร 

 • ท่านมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดการเข้าเมืองล่าสุดสําหรับเมืองปลายทางของท่าน
 • ท่านมีแฟ้มเก็บเอกสารของท่านไว้ใกล้ตัว
 • ท่านมีหน้ากากอนามัยสําหรับใช้สวมใส่ระหว่างการเดินทาง โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้หน้ากากที่มีช่องสำหรับหายใจออก (exhalation valves) หรือเครื่องระบายอากาศ
 • ท่านได้กรอกแบบฟอร์มประวัติสุขภาพและการเดินทางที่จําเป็นเรียบร้อยแล้ว และได้ดาวน์โหลดแอปติดตามผู้เสี่ยงสัมผัสโรค หากจําเป็นสําหรับเมืองปลายทางสุดท้ายของท่าน
 • ท่านได้ตรวจสอบเวลาการขนส่งสาธารณะแล้ว Airport Express และบริษัทรถบัสบางแห่งลดตารางเวลาให้บริการลง

คาดว่าการเช็คอินที่สนามบินจะใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินของท่าน

 • ท่านสามารถเช็คอินที่ cathaypacific.com ได้ถึง 48 ชั่วโมงล่วงหน้า แต่ยังคงต้องรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ที่ทางเข้าสนามบิน โปรดแสดงหลักฐานการจองของท่านและเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิ
 • เพื่อให้มีสิทธิ์เดินทางโดยเครื่องบิน ท่านจําเป็นต้อง
  • สําแดงประวัติการเดินทางของท่านในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหายจากการติดเชื้อ หากท่านได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกก่อนหน้านี้
  • แบบฟอร์มเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับปลายทางของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกการฉีดวัคซีนของคุณและ/หรือการทดสอบ COVID-19

มีสิ่งอํานวยความสะดวกสนามบินเปิดให้บริการจํานวนจํากัด โปรดวางแผนล่วงหน้า

 • ดูรายชื่อร้านอาหาร ร้านค้า และบริการที่เปิดได้ที่นี่เปิดในหน้าต่างใหม่
 • The Wing  และThe Pier, Business เปิดให้บริการสําหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากฮ่องกง และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่กำหนด เพื่อรับรองสวัสดิภาพของท่าน เราจะ 
  • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารทุกท่าน
  • ให้ผู้โดยสารทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่น LeaveHomeSafe ก่อนเข้าใช้บริการ
  • กําหนดให้พนักงานและผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 
  • ปรับเปลี่ยนบริการอาหาร 

·        

เคล็ดลับการเดินทาง

วิธีการเตรียมตัวสําหรับการออกเดินทางจากฮ่องกงของท่าน

เดินทางถึงก่อนเวลา

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินของท่าน การเช็คอินเที่ยวบินทั้งหมดของ Cathay Pacific อยู่ในโซน B

ตรวจสอบแบบฟอร์มของท่าน

เตรียมเอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและแบบฟอร์มแถลงสุขภาพที่จําเป็นเพื่อเข้าสู่เมืองปลายทาง

โปรดนําแฟ้มหรือกระเป๋ามาด้วย

ท่านจะต้องพกเอกสารการเดินทางและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปด้วย และจะมีการตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์มเหล่านี้มากกว่าหนึ่งครั้งในระหว่างการเดินทางของท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ผ่อนคลายอย่างเต็มที่และไร้กังวล

สนามบินนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นหากท่านพลาดเที่ยวบินหรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองปลายทางของท่าน ท่านจะสามารถอยู่ที่สนามบินได้จนกว่าจะมีการเตรียมการอื่น ๆ

นําขนมมาด้วย

มีร้านอาหารและร้านค้าจํานวนจํากัดใน HKIA ที่เปิดให้บริการ และเวลาเปิดทำการอาจสั้นลง นำขนมและขวดน้ำแบบเติมได้มาด้วย 

นําหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมมาด้วย

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยที่สนามบินและในชั้นโดยสาร นําหน้ากากใหม่ติดตัวมาเผื่อด้วยเพื่อให้ท่านมีหน้ากากใหม่ใช้หลังจากเที่ยวบิน