อัปเกรดเที่ยวบินของท่าน

Module:

Banner url: /content/cx/th_TH/manage-booking/travel-extras/upgrade-your-flight

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: อัปเกรดเที่ยวบินของท่าน

Promotion Description: เพลิดเพลินไปกับชั้นโดยสารในระดับที่สูงขึ้นของท่านด้วยวิธีการมากมายในการอัปเกรด

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/upgrade-bid/ancillary-upgrade-bid-01.jpg

Call to action button name: ดูเพิ่มเติม

Special Call Out Text:

Special Call Out Color:

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/flight_upgrade.svg