ไม่ขาดการติดต่อขณะอยู่บนเครื่องบิน

Module: original-version

Banner url: /content/cx/th_TH/flying-with-us/using-electronic-devices/introduction

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Wi-Fi และการเชื่อมต่อ

Promotion Description: เชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้บนเครื่อง A350 และบนเครื่องโบอิ้ง 777 เกือบทุกลำของเรา เพียงแค่เข้าถึงเครือข่ายบริการบนเครื่องบินของเราจากอุปกรณ์ของท่าน เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน ๆ หรือติดตามข่าวสารทั่วโลก

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/inflight-wifi/ancillary-inflight-wifi-02.jpg

Call to action button name: ดูตัวเลือกของท่าน

Special Call Out Text: บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน

Special Call Out Color:

บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/lounge_productivity.svg