ที่นั่งปกติ

Module:

Banner url: /content/cx/th_TH/manage-booking/travel-extras/reserve-your-seat/regular-seat

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: เลือกที่นั่งของท่านล่วงหน้า

Promotion Description: ขณะนี้เรามีบริการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารแล้ว โดยมีทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/reserve-seat-in-advance/ancillary-reserve-seat-in-advance-01.jpg

Call to action button name: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Special Call Out Text: ที่นั่งขายดี

Special Call Out Color:

ที่นั่งขายดี

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/seat_selection.svg