บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

Module:

Banner url: /content/cx/th_TH/manage-booking/travel-extras/lounge-pass

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

Promotion Description: สมาชิก Marco Polo Club สามารถเลือกซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific บางแห่งสำหรับตนเองและผู้ร่วมเดินทางได้

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/lounge-pass/ancillary-lounge-pass-01.jpg

Call to action button name: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Special Call Out Text: เอาใจตัวท่านเอง

Special Call Out Color:

เอาใจตัวท่านเอง

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/lounge_pass.svg