โรงแรม

Module:

Banner url: /content/cx/th_TH/offers/holidays

Open Link in New Window: Yes

SP code text:

Promotion title: โรงแรม

Promotion Description: เมื่อท่านจองที่พักสำหรับการเดินทางของท่าน ไม่ว่าจะเป็นที่พักแบบรวมมากับเที่ยวบิน หรือส่วนเสริมเพิ่มแบบยืดหยุ่น ท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะรวมไปถึง Asia Miles 

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/hotel/ancillary-hotel-03.jpg

Call to action button name: จองโรงแรม

Special Call Out Text: สิทธิประโยชน์กว่า 1,000 รายการ

Special Call Out Color:

สิทธิประโยชน์กว่า 1,000 รายการ

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/hotel.svg