การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร

Module:

Banner url: /content/cx/th_TH/manage-booking/travel-extras/hold-your-fare

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร

Promotion Description: ให้เวลาตัวท่านเพื่อตัดสินใจ – รับประกันราคาเที่ยวบินของท่านไว้ให้ 72 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/hold-your-fare/hold-your-fare-01.jpg

Call to action button name: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Special Call Out Text:

Special Call Out Color:

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/flight_status.svg