โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ TSA

สำนักงานความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง (The Transportation Security Administration - TSA) กำหนดว่าท่านต้องระบุชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ เพื่อจุดประสงค์ในการคัดกรองบุคคลในรายชื่อผู้ที่ต้องเฝ้าระวังภายใต้อำนาจของ 49 U.S.C. มาตรา 114 ของกฎหมาย Intelligence Reform and Terrorism Prevention ปี ค.ศ. 2004 และ 49 C.F.R ส่วนที่ 1540 และ 1560 ท่านสามารถระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเก่าที่ถูกเปลี่ยนแล้ว ถ้ามี การไม่ระบุชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศอาจส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่บริเวณที่พักรอขึ้นเครื่องบิน TSA อาจแบ่งปันข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้นี้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยข่าวกรอง หรืออื่นๆ ภายใต้ระบบการแจ้งบันทึกข้อมูลที่มีการเผยแพร่ (Published System of Records Notice) ขององค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA หรือหากต้องการดูระบบการแจ้งบันทึกต่างๆ และการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว กรุณาไปที่เว็บไซต์ TSA

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ TSA