ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อมูลสัมภาระ

ตรวจดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน

สอบถามแชทบอทของเราเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของท่านกับสายการบิน Cathay Pacific.
(มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

มาแชทกับเรา

น้ำหนักสัมภาระมาตรฐาน

ข้อมูลนี้ใช้สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งแล้ว และเดินทางไปกับเที่ยวบินที่นิยมของเรา

โปรดทราบ หากท่านไดรับการอัพเกรดจากการประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋าที่ท่านได้รับจะเท่ากับบัตรโดยสารใบแรกที่ท่านซื้อ 

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
30 กก./66 ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )
1 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์
(ฮ่องกงไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช - เที่ยวบินตรง )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
35 กก./77 ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 25 กก./
55 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )
2 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์ต่อชิ้น
(ฮ่องกงไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช - เที่ยวบินตรง )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
40 กก./88ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 32 กก./
70 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )
3 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์ต่อชิ้น
(ฮ่องกงไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช - เที่ยวบินตรง )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
15 กก./33 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
50 กก./110ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 32 กก./
70 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
30 กก./66 ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )
1 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์
(ฮ่องกงไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช - เที่ยวบินตรง )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
35 กก./77 ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 25 กก./
55 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )
2 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์ต่อชิ้น
(ฮ่องกงไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช - เที่ยวบินตรง )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
40 กก./88ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 32 กก./
70 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )
3 ชิ้น - 23 กก./
50 ปอนด์ต่อชิ้น
(ฮ่องกงไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช - เที่ยวบินตรง )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
15 กก./33 ปอนด์
1 ชิ้น
ส่วนสูงสูงสุด (ส) 23 ซม. / 9 นิ้ว
ความกว้างสูงสุด (ก) 36 ซม. / 14 นิ้ว
ความยาวสูงสุด (ย) 56 ซม. / 22 นิ้ว

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของชิ้นเล็กติดตัวขึ้นเครื่องได้ด้วย ของดังกล่าว ได้แก่ กระเป๋าถือใบเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป เป้สะพายหลังใบเล็ก กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าเอกสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
2 ชิ้น - น้ำหนักรวม
50 กก./110ปอนด์
(สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ )
2 ชิ้น - 32 กก./
70 ปอนด์ต่อชิ้น
(เที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาหรือผ่านทวีปอเมริกา )

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นที่อาจมีผลบังคับใช้
โปรดดูรายละเอียดทั้งหมด

น้ำหนักสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องเพิ่มเติม
หากท่านบินตรงระหว่างฮ่องกงกับนิวซีแลนด์ ท่านจะสามารถนำสัมภาระพกพาไปได้มากขึ้น และผู้โดยสารที่บินไปยังอเมริกาเหนือ แคนาดา อเมริกากลาง และนิวซีแลนด์ สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากจำนวนสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มขึ้น
สมาชิก Marco Polo Club
สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวไปได้มากขึ้นสำหรับทุกเที่ยวบิน ตรวจดูว่าท่านสามารถนำอะไรไปได้บ้างในส่วนของสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระที่เช็คอิน