โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรและของเสีย

แนวทางของเรา

การจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการของเสีย และข้อพิจารณาที่ควรระวังของการใช้ทรัพยากร เป็นสามเสาหลักที่สนับสนุนความพยายามของเราในการฝังกรอบความคิดในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในการดำเนินงานของเรา ในฐานะที่เป็นสายการบินชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงานหลายพันคน และให้บริการลูกค้าหลายล้านคนในแต่ละปี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการกำจัดของเสียขั้นสุดท้าย วิธีการแบบ cradle-to-cradle ของเราจะช่วยให้เราจัดการกับปัญหาอย่างยั่งยืนได้ในรูปแบบที่เป็นระบบมากกว่าเดิม

การจัดซื้อจัดหา

เราได้ทำการพัฒนาจรรยาบรรณของความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของเราขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานต่าง ๆ สำหรับจริยธรรมทางธุรกิจของเรา เราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเราในการจัดซื้อจัดหาที่มีความสำคัญ เช่น การเพิ่มการใช้วัสดุที่ยั่งยืน การใช้งานวัสดุที่ผลิตจากของเสีย และการจัดหาผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบรีไซเคิลมาใช้

เราต้องการให้ขั้นตอนการจัดหาสินค้าทุกอย่างของเราเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บภาษี และกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดทั้งหมดในแง่ของนโยบายการต่อต้านการให้สินบน ต่อต้านการผูกขาด และการปกป้องข้อมูล

เรายังได้พัฒนาเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการจัดหาเพื่อวัดผลงานของซัพพลายเออร์ในด้านต่าง ๆ หกด้าน: ต้นทุน นวัตกรรม ความพึงพอใจ คุณภาพ การรับประกันวัสดุ และความยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรและของเสีย

ของเสียเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงที่สุดตามผลลัพธ์การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ เช่น การขาดแคลนสถานที่ฝังกลบขยะ และการนำแผนการเก็บค่าใช้จ่ายขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้ในฮ่องกง ได้ทำให้การลดของเสียเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังสำหรับผู้ถือหุ้นและชุมชนของเรา

ผู้ถือหุ้นของเรา โดยเฉพาะพนักงานของเรา ได้แสดงถึงความห่วงใยเกี่ยวกับปริมาณของเสียที่เราลดลงไปได้ สิ่งนี้จะช่วยเน้นถึงความสำคัญในการปรับปรุงการสื่อสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมการลดปริมาณของเสียและรีไซเคิล ตรวจสอบการดำเนินการของเราอย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงการบริหารจัดการของเรา ด้วยเหตุผลนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ปรับปรุงใหม่ของเราจึงมีการมุ่งเน้นที่ชัดเจนสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการของเสีย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการลดของเสียของเรา โปรดอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

การลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์จากบริการบนเครื่องบิน

1) ของว่างทานเล่นบนเครื่อง (ถั่วอบ) ผลิตจากน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองซึ่งช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงให้เหลือน้อยที่สุด เช่น สิทธิ์การตัดไม้ทำลายป่าของผู้คนพื้นเมือง

2) ตั้งแต่ปี 2016 กระดาษเช็ดปากผลิตจากชานอ้อย 70% และเยื่อไม้ 30%

3) ช้อนส้อมพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่จากเที่ยวบินของ Cathay Pacific ถูกนำมาแยกประเภท ล้างทำความสะอาด และนำมาใช้ใหม่ เพื่อลดขยะที่เกิดจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวให้เหลือน้อยที่สุด

4) เพื่อสนับสนุนการปกป้องระบบนิเวศทางทะเล เราได้จัดซื้ออาหารทะเลได้รับการรับรองความยั่งยืนกว่า 417 ตันสำหรับอาหารบนเที่ยวบินของเราเมื่อปี 2018

5) ในปี 2018 เราได้ใช้ผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกในฮ่องกงไปกว่า 38 ตัน

6) ตั้งแต่เมื่อปี 2012 พรมบนเครื่องบินของเราผลิตขึ้นมาใหม่จากวัสดุที่เป็นของเสียจำพวกไนลอน เช่น แหหรืออวนจับปลา ผ้า และพรมที่ทิ้งแล้ว

7) ตั้งแต่ปี 2011 เราได้ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าห่ม นิตยสาร และหูฟังบนเครื่อง

8) เราได้เปิดตัวผ้าห่มที่ทำจากการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลใช้ทั้งหมด สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัดของเรา ในแต่ละปีมีการใช้งานกว่า 450,000 ชิ้น ผ้าห่มที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานจะถูกนำมาใช้ในเที่ยวบินถัดไป

ทบทวนการใช้พลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ ราคาไม่แพง และเบากว่าวัสดุส่วนใหญ่ ดังนั้นมันจึงถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบิน เพราะช่วยลดน้ำหนักในการบินซึ่งจะนำไปสู่การใช้เชื้อเพลิงและการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้อยลง อย่างไรก็ดี พลาสติกจะใช้เวลานานในการย่อยสลาย และจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนหากได้รับการจัดการอย่างไม่รับผิดชอบ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ทำการริเริ่มสิ่งต่าง ๆ เพื่อมุ่งเป้าที่จะลดผลกระทบเชิงลบจากการใช้พลาสติกในการดำเนินงานของเรา ในปี 2018 เราได้นำกลยุทธ์สำหรับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (SUP) แบบใหม่มาใช้ เราเรียกมันว่า 4R ซึ่งหมายถึง ลด (Reduce) นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) และทบทวน (Rethink) เพื่อให้ไปได้ไกลกว่า R สามตัวแรก เราจึงได้ทำการทบทวนอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการใช้งาน SUP: ในทุกขั้นตอน ทุกสถานที่ และทุกหน่วยธุรกิจในการดำเนินงานของเรา มุ่งเน้นไปที่การกำจัดและแทนที่มันอย่างสิ้นเชิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การลดขยะจากอาหาร

เราตั้งใจให้บริการอาหารที่มีคุณภาพกับผู้โดยสารของเรา ทั้งบนเครื่องบินและห้องรับรองผู้โดยสารของเรา และในเวลาเดียวกัน เราก็ได้ตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการขั้นตอนนี้ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนผู้ผลิตอาหารในห้องถิ่น และลดขยะกับคาร์บอนฟุตปรินท์ให้เหลือน้อยที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะจากอาหารตั้งแต่แหล่งที่มา โดยการทำให้เวลาเส้นตายการส่งอาหารใกล้กับเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อทำการลดเวลาเส้นตายการส่งอาหารให้สั้นลง เราจะสามารถประเมินจำนวนอาหารที่จำเป็นต้องให้บริการบนเครื่องได้อย่างแม่นยำขึ้น ดังนั้นของเสียจะลดลง

เรายังได้นำอาหารส่วนเกินไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ขาดแคลนอาหารอีกด้วย เมื่อปี 2018 หน่วยงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของเราได้ทำการบริจาคอาหารกว่า 434 ตันให้กับ Feeding Hong Kong ซึ่งเป็นโครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน และอีก 4.6 ตันให้กับ Food Angel องค์กรการกุศลอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดเตรียมอาหารร้อน ๆ ไว้สำหรับผู้สูงอายุชาวฮ่องกง

เครื่องบินที่ปลดประจำการ

เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ เราได้ซื้อเครื่องบินใหม่เข้ามาเพื่อทำให้ฝูงบินของเรามีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เพื่อตอบสนองความคาดหวังที่มากขึ้นของลูกค้าเรา เราได้เริ่มทำงานร่วมกับบริษัทที่เชี่ยวชาญในโซลูชันของการหมดอายุใช้งาน โดยนำเครื่องบินเหล่านี้มารีไซเคิล เมื่อปี 2015 ภายใต้การริเริ่มกระบวนการสำหรับการบริหารจัดการขั้นสูงของเครื่องบินที่หมดอายุใช้งาน (PAMELA) ของ Airbus เครื่องบินที่ปลดประจำการของเราจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ ทำให้ชิ้นส่วนกว่า 90% ของมันถูกนำกลับมาใช้ หรือกู้กลับคืนมาใช้ใหม่ ในขั้นตอนของการรีไซเคิลเครื่องบิน ของเสียที่อันตรายซึ่งหลัก ๆ คือน้ำมันหล่อลื่นจะถูกส่งไปให้ผู้ให้บริการจัดการของเสียที่เชี่ยวชาญเพื่อกระบวนการกำจัดของเสียที่เหมาะสมต่อไป

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการเส้นทางการลดใช้พลาสติกของเรา โปรดอ่านรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน