ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เกณฑ์การมีสิทธิขออัพเกรดที่นั่ง

ขณะนี้ การประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่งยังไม่เปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างฮ่องกงและเมืองปลายทางในประเทศอินเดีย หรือญี่ปุ่น หรือระหว่างไทเปและญี่ปุ่น (โตเกียว นาริตะ, โอซาก้า, ฟูกุโอกะ, นาโกย่า)

โปรดทราบ ผู้โดยสารที่ทำการซื้อบัตรโดยสารในประเทศจีน หรืออินเดีย ยังไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเทคนิค

ท่านสามารถตรวจสอบยืนยันหลักเกณฑ์การมีสิทธิของท่านได้ด้วยการใส่นามสกุลและรหัสการจองในหน้าแรกของเพจ การประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่ง หรืออีกวิธีหนึ่ง เราจะส่งอีเมลไปยังผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา และเชิญให้พวกเขาส่งข้อเสนอประมูลภายใน 7 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของช่วงการบินแรกของการจองนั้นๆ

มีปัจจัยหลายประการที่อาจจำกัดการมีสิทธิส่งข้อเสนอการประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่งของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • เที่ยวบินดังกล่าวยังไม่เปิดให้ส่งข้อเสนอการประมูล
  • ไม่มีที่นั่งว่างในชั้นที่นั่งโดยสารลำดับถัดไป
  • ท่านยังไม่ได้ออกบัตรโดยสารของท่าน
  • การจองของท่านยังไม่ได้รับการยืนยัน
  • เที่ยวบินของท่านไม่ได้ดำเนินงานโดย Cathay Pacific Airways
  • เที่ยวบินที่ท่านจะเดินทางยังไม่เปิดรับข้อเสนอการประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่ง
  • ท่านได้ซื้อ และ/หรือ ออกบัตรโดยสารของท่านในประเทศต่อไปนี้ จีน หรืออินเดีย (ประเทศเหล่านี้ยังไม่มีบริการการประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่ง เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค)

ใช่ ถ้าเด็กที่ร่วมเดินทางไม่ได้ใช้อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก และจำนวนเงินข้อเสนอของเด็กเท่ากับจำนวนเงินข้อเสนอของผู้ใหญ่ในการจองรายการเดียวกัน

การส่งการประมูลเพื่ออัพเกรดสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวโดยการเลื่อนระดับชั้นที่นั่งโดยสารไปยังชั้นที่สูงกว่าในลำดับถัดไป การอัพเกรดที่นั่งเป็นชั้นธุรกิจสามารถทำได้โดยผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมี่ยมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเครื่องบินหรือเส้นทางที่ไม่มีชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ท่านอาจได้รับการเชิญชวนเพื่อประมูลเพื่ออัพเกรดชั้นที่นั่งโดยสารจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาตให้ทำการอัพเกรดที่นั่งเพิ่มเติมโดยการจ่ายเงินเพิ่มหรือใช้ไมล์สะสมแลก หลังจากที่ได้ส่งการประมูลเพื่ออัพเกรดแล้ว

การจองที่แลกด้วยไมล์สะสม Asia Miles ไม่มีสิทธิทำการอัพเกรดที่นั่งผ่านทางการประมูลเพื่ออัพเกรดได้