ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การส่งข้อเสนอการประมูล

ท่านจะได้รับการเรียกเก็บเงินจาก Cathay Pacific ก็ต่อเมื่อข้อเสนอของท่านได้รับการยอมรับ Cathay Pacific จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองหรือค่าธรรมเนียมบัตรสำหรับการส่งข้อเสนอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านหากสกุลเงินของข้อเสนอของท่านไม่ตรงกับสกุลเงินในบัญชีธนาคารของท่าน โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องทราบรายละเอียดบัตรเครดิตของท่านในเวลาที่ท่านส่งข้อเสนอเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามมาตรฐาน

ใช่ แต่ละเที่ยวบินได้กำหนดจำนวนเงินต่ำสุดและสูงสุดของข้อเสนอเอาไว้ และข้อเสนอของท่านต้องอยู่ภายในช่วงจำนวนเงินดังกล่าว หน้าเว็บ ข้อเสนอ จะมีตัววัดที่ระบุระดับซึ่งจะบอกถึงโอกาสที่ข้อเสนอของท่านจะได้รับการยอมรับ โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ ตัววัดนี้จะทำหน้าที่เป็นข้อมูลประกอบ (มิใช่การยืนยัน) ว่าข้อเสนอของท่านจะได้รับการตอบรับ

ถ้ามีการเรียกเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการอัพเกรดที่นั่ง รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อท่านส่งข้อเสนอ ส่วนต่างค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะสามารถชำระเพิ่มจากข้อเสนอที่ท่านส่งมา

แต่ละช่วงการบินจะได้รับการพิจารณาโดยแยกจากกัน ถ้าท่านต้องการจะอัพเกรดที่นั่งสำหรับการเดินทางที่มีหลายช่วงการบิน ท่านสามารถดำเนินการแยกจากกันได้ โดยแยกแต่ละข้อเสนอสำหรับการอัพเกรดที่นั่งของแต่ละช่วงการบิน หากท่านไม่ต้องการอัพเกรดที่นั่งช่วงการบินช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็เพียงแค่เลื่อนตัวเลื่อนข้อเสนอไปทางด้านซ้ายสุดเพื่อระบุว่า "ไม่ส่งข้อเสนอ" สำหรับช่วงการบินนั้นๆ

ช่วงเวลาส่งข้อเสนอการประมูลจะปิดลงใน 50 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของช่วงการบินแรกของเที่ยวบินของท่าน ท่านสามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอของท่านได้ทุกเมื่อภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินตามตารางเวลา

ใช่ ถ้ามีผู้โดยสารหลายท่านในการจองแต่ละรายการ จำนวนเงินของข้อเสนอจะคูณด้วยจำนวนผู้โดยสาร รวมทั้งผู้โดยสารเด็กในการจองนั้น ถ้าการอัพเกรดที่นั่งของท่านได้รับการตอบรับ ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับการอัพเกรด ถ้าท่านต้องการจะยื่นข้อเสนอแยกต่างหาก ท่านจะต้องติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเราและขอทำการจองบัตรโดยสารโดยแยกต่างหากจากกัน ไม่เช่นนั้น ผู้โดยสารทุกท่านในการจองรายการเดียวกัน จะต้องได้รับการอัพเกรดที่นั่งทั้งหมด

ใช่ ท่านสามารถแก้ไขข้อเสนอของท่านได้โดยคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยันของท่าน หรือโดยการไปที่หน้าแรกของเพจ การประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

เรายอมรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA, MasterCard, American Express, Diners Club และ JCB

ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินต่อเมื่อข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ข้อเสนอที่ได้รับการตอบรับจะได้รับคัดเลือกและจะมีการแจ้งให้ท่านทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน  2 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน เว้นแต่เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคและ Cathay จำเป็นต้องดำเนินการเอง  ซึ่งท่านอาจได้รับการแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 วันก่อนวันออกเดินทาง