ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ขั้นตอนภายหลังการอัพเกรดที่นั่ง

โปรดทราบว่าเงื่อนไขของอัตราค่าโดยสารและน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของบัตรโดยสารของท่านจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และการสะสม Asia Miles และคะแนน Club Point จะขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารเดิม

ใช่ ท่านสามารถเลือกที่นั่งในการเช็คอินออนไลน์ หรือไปที่ตู้บริการอัตโนมัติสำหรับการเช็คอินด้วยตนเอง หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ Cathay Pacific ที่สนามบิน

 

กฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของการจองเดิมของท่านจะยังคงมีผลบังคับใช้กับการจองที่อัพเกรดที่นั่งแล้วของท่าน เว้นแต่การอัพเกรดของท่านมีผลใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินและวันที่ที่แสดง

คำขอการอัพเกรดที่นั่งเพิ่มเติมใดๆ จะเป็นไปตามนโยบายการอัพเกรดที่ใช้อยู่สำหรับหนึ่งลำดับชั้นที่นั่งโดยสาร ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับแต่ละชั้นอัตราค่าโดยสาร

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อเสนอหรือความช่วยเหลือพิเศษใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการสำหรับการจองเดิม จะมีให้บริการในชั้นที่นั่งโดยสารที่อัพเกรดแล้ว แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการช่วยเหลือตามที่ท่านร้องขอ