ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การพิจารณาข้อเสนอการประมูล

ท่านจะได้รับอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย  2 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทางของช่วงการบินของท่าน โดยอีเมลดังกล่าวจะแจ้งว่าข้อเสนอการประมูลของท่านได้รับการตอบรับหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระะบบอาจมีข้อขัดข้องทางเทคนิคซึ่งทำให้เราต้องดำเนินการเอง ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจได้รับแจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้

มีปัจจัยต่างๆ หลายประการที่ส่งผลต่อขั้นตอนการพิจารณา และเราไม่สามารถระบุได้ว่าเพราะเหตุใดบางข้อเสนอจึงไม่ได้รับการตอบรับ จำนวนเงินที่ท่านเสนอมาไม่ใช่ปัจจัยเพียงประการเดียวที่จะระบุว่าท่านจะได้รับการอัพเกรดที่นั่งหรือไม่ การเลือกการอัพเกรดนั้นจะพิจารณาจากการมีที่นั่งว่าง ชั้นโดยสารย่อยในการจองเริ่มแรกของท่าน จำนวนข้อเสนอที่ได้รับ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Cathay แต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อเสนอของท่านจะได้รับการตอบรับหรือไม่ แม้ว่าจะอยู่ในระดับราคาประมูลที่สูงสุดก็ตาม

ท่านไม่สามารถส่งข้อเสนอครั้งที่สองได้หากข้อเสนอแรกของท่านไม่ผ่านการประมูล