ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

คำขอใบรับรองเที่ยวบิน (Flight Certificate)

หากท่านต้องการ ใบรับรองเที่ยวบิน ที่ออกโดย Cathay Pacific กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอใบรับรองเที่ยวบินและส่งแบบฟอร์มมาถึงเรา  หากท่านให้ข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนโดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์ โปรดทราบว่าใบรับรองเที่ยวบินจะออกให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หากท่านต้องการ ใบรับรองเที่ยวบิน ที่ออกโดย Cathay Pacific กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอใบรับรองเที่ยวบินและส่งแบบฟอร์มมาถึงเรา  หากท่านให้ข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนโดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์ โปรดทราบว่าใบรับรองเที่ยวบินจะออกให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น