ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การเลือกที่นั่งของท่านคืออะไร

"เลือกที่นั่งของท่าน" จะช่วยให้ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดสามารถเลือกที่นั่งปกติหรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษล่วงหน้าโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon

การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

ท่านสามารถจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษในการจองออนไลน์ได้ โดยผ่าน จัดการการจองของฉัน^, ผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือโทรติดต่อแผนกสำรองที่นั่ง เมื่อมีการออกบัตรโดยสาร โดยแจ้งล่วงหน้าได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางหรือในระหว่างการเช็คอินที่เคาน์เตอร์

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์เท่านั้นเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้

* ไม่สามารถทำได้หากเป็นการเช็คอินที่ตู้บริการเช็คอินด้วยตนเอง

^ ท่านสามารถจองที่นั่งผ่าน "จัดการการจอง" ได้ล่วงหน้าจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการออกเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจองที่นั่งนั้นๆ

ผู้โดยสารบางท่านไม่สามารถที่จะนั่งในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้ เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขด้านความปลอดภัยบางประการสำหรับผู้ที่จะนั่งในที่นั่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า"ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ"เพื่อดูรายละเอียด

ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ แม้ว่าผู้โดยสารท่านนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่นั่งเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัดก็ตาม

สายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา (เมื่อผู้โดยสารทำการเช็คอินหรือจะขึ้นเครื่อง) ว่าผู้โดยสารมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการนั่งในที่นั่งแบบมีพื้นที่ขากว้างพิเศษได้หรือไม่

แผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละลำของเรามีแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบ แผนผังที่นั่งดังกล่าวใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น 

ไม่มีไมล์สะสม Asia Miles สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นั่งแบบพื้นที่ขากว้างพิเศษ

จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเลือกที่นั่งปกติหรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ ถ้าท่านต้องการจะแก้ไข ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของท่านโดยสมัครใจ โดยเป็นไปตามระเบียบค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน

สำหรับนโยบายการคืนเงินและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ"การเลือกที่นั่งของท่าน" โปรดไปที่ หน้าที่นั่งปกติ  หรือ หน้าที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษของเรา

การเลือกที่นั่งปกติ

นี่คือบริการใหม่สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดซึ่งมีราคาค่าโดยสารต่ำกว่าปกติ (รวมถึงบัตรโดยสารประเภท Economy Super Saver, Economy Save และ Fanfares) ซึ่งไม่สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการล่วงหน้าได้ก่อนการเช็คอิน ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งที่ตนต้องการได้โดยชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารอาจเลือกที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่:

  • เดินทางร่วมกับเด็ก/ทารกที่อยู่ในการจองเดียวกัน
  • เดินทางร่วมกับสมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์* ขึ้นไปซึ่งอยู่ในการจองเดียวกัน
  • เป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์)
  • โปรดทราบว่าท่านสามารถเลือกที่นั่งนี้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อเที่ยวบินของท่านเปิดให้ทำการเช็คอินออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

ท่านสามารถเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการได้ในขั้นตอนการเช็คอินออนไลน์, จัดการการจองของฉัน ผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือโทรติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของเรา เมื่อมีการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

ที่นั่งปกติจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม และให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อนสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific Airways และ Cathay Dragon

ไม่มีไมล์สะสม Asia Miles สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นั่งแบบปกติ

ขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งปกติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งแล้วไปเป็นวันอื่นหรือเที่ยวบินอื่นผ่านทางออนไลน์ได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของท่าน หรือ ศูนย์บริการติดต่อทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนการเลือกที่นั่งปกติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปเป็นวันอื่นหรือเที่ยวบินอื่นตามที่ต้องการ โปรดทราบ: การเลือกที่นั่งจะขึ้นอยู่กับว่าที่นั่งที่ท่านต้องการยังว่างอยู่หรือไม่

จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเลือกที่นั่งปกติหรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ ถ้าท่านต้องการจะแก้ไข ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของท่านโดยสมัครใจ โดยเป็นไปตามระเบียบค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน

สำหรับนโยบายการคืนเงินและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซื้อ "ที่นั่งบนเครื่องที่ท่านต้องการ" โปรดไปที่หน้าที่นั่งปกติ  หรือหน้าที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษของเรา