โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

คุณลักษณะ

ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมของท่านแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร รวมถึงรางวัลการเลื่อนระดับชั้นโดยสาร และแลกบัตรโดยสารสำหรับผู้ร่วมเดินทางผ่านบริการการจองออนไลน์ของเรา

เนื่องจากสายการบินมีการปรับปรุงระบบ การเลื่อนระดับชั้นโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมสำหรับเที่ยวบินของ Cathay Pacific และ Cathay Dragon จึงไม่มีให้บริการบนเว็บไซต์ของเราจนถึงเดือนกรกฎาคม 2012 ท่านยังคงสามารถใช้ไมล์สะสมในการเลื่อนระดับชั้นโดยสารผ่านช่องทางดังนี้:

สมาชิก Marco Polo Club
ส่ง แบบฟอร์มคำขอรางวัลสายการบิน มายังแผนกบริการสมาชิก หลังจากได้รับคำขอแผนกบริการสมาชิกจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือกรุณาติดต่อแผนกบริการของ The Club ได้ที่หมายเลข +800 2747 5500 เพื่อดำเนินการ

สมาชิก Asia Miles
ส่ง แบบฟอร์มคำขอรางวัลสายการบิน มายังแผนกบริการสมาชิก หลังจากได้รับคำขอแผนกบริการสมาชิกจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือกรุณาติดต่อแผนกบริการ Asia Miles ได้ที่หมายเลข +852 2747 3838 เพื่อดำเนินการ

ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมในการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินของ Cathay Pacific และ Cathay Dragon ได้โดยผ่านบริการการจองออนไลน์ เที่ยวบินส่วนใหญ่เปิดให้บริการการจองตั้งแต่ 4 ชั่วโมงไปจนถึงไม่เกิน 11 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ การแลกไมล์สะสมออนไลน์ประเภทรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินร่วมของสายการบินพันธมิตรยังไม่เปิดให้บริการ หากท่านต้องการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตร กรุณาเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านและส่งคำขอรางวัลของสายการบิน

ท่านสามารถจองและใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลบัตรโดยสารหรือรางวัลเลื่อนระดับชั้นโดยสารทางออนไลน์สำหรับตัวท่านเองและผู้ได้รับสิทธิ์ใน Redemption Group ของท่าน ซึ่งสามารถจองรางวัลบัตรโดยสารสำหรับผู้ร่วมเดินทางได้หนึ่งใบต่อหนึ่งเที่ยวบินเท่านั้น

เพียงแค่เลือก "การจองออนไลน์" ใต้หัวข้อ "จัดการเที่ยวบินของท่าน" ซึ่งอยู่ที่แถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นตัวเลือก "การจองเที่ยวบิน" และ "การแลกไมล์สะสมสำหรับเที่ยวบิน Asia Miles" จะปรากฏขึ้น

สำหรับเที่ยวบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon การกำหนดหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เสนอให้แก่สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เสนอให้แก่สมาชิกระดับกรีนและสมาชิก Asia Miles เว้นแต่ผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดในประเภทของราคาบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์เท่านั้น

หากท่านเดินทางกับ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการผ่านระบบเช็คอินออนไลน์ ซึ่งมีให้บริการสำหรับเส้นทางบินส่วนใหญ่ของ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon กรุณาไปที่ การจองที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้ายังไม่เปิดให้บริการหากใช้รางวัลบัตรโดยสารในการเดินทางกับสายการบินพันธมิตรของเรา ท่านสามารถแจ้งขอกำหนดหมายเลขที่เจ้าหน้าที่เมื่อทำการเช็คอิน

 

หากท่านเดินทางในฐานะผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ หรือเป็นสมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ โกลด์ หรือไดมอนด์ และเดินทางไปกับ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon ท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองของ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องรับรอง