ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การส่งข้อความอัตโนมัติ notiFLY - เปิดใช้งานแล้ว

โดยทั่วไป ทั้งสองบริการนี้จะเหมือนกัน เว้นแต่การส่งข้อความอัตโนมัติจะส่งข้อความแจ้งเตือนข้อมูลเที่ยวบินโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเดินทางด้วยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon หากท่านต้องการให้ผู้ที่มารอรับทราบเวลาเดินทางถึงของท่าน ท่านสามารถสมัครรับบริการการแจ้งเตือนเที่ยวบิน notiFLY  ของเราได้

หากเที่ยวบินของท่านออกตรงเวลา ท่านจะได้รับการส่งข้อความเที่ยวบินล่วงหน้า 4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้

หากเที่ยวบินของท่านล่าช้าเกินกว่า 15 นาที ยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางการบินภายใน 7 วันโมงนับจากเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนทันที

 

ใช่

หมายเหตู :

หากท่านทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้า 4 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าเที่ยวบินของท่านออกตรงเวลาหรือล่าช้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อความแจ้งเตือนจะไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

สำหรับการจองที่ดำเนินการภายใน 4 ชั่วโมงนับจากเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ เราจะไม่สามารถส่งข้อความเที่ยวบินให้ท่านได้

อาจจะได้รับหรือไม่ได้รับ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หากท่านยกเลิกการจองของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ท่านจะไม่ได้รับการส่งข้อความเที่ยวบิน

หากท่านยกเลิกการจองของท่านล่วงหน้าภายใน 4 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนถ้าเที่ยวบินของท่านจะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทาง

ถ้าหากท่านยกเลิกการจองของท่านภายใน 4 ชั่วโมงนับจากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ท่านยังคงได้รับการส่งข้อความเที่ยวบิน ไม่ว่าสถานะของเที่ยวบินของท่านจะเป็นเช่นไร

สายการบินจะส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนการบินไปยังเที่ยวบินในแต่ละช่วงการบิน ดังนั้น ถ้าในการจองเดียวกัน เที่ยวบินของท่านมีสองช่วงการบินภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนลักษณะดังกล่าว

เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific และ Cathay Dragon ซึ่งจะออกเดินทางภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้น (ภายใต้การสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน) จึงจะมีการแสดงข้อมูล เที่ยวบินร่วมและเที่ยวบินร่วมลงทุนที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นจะไม่มีการแสดงข้อมูล

ไม่ได้รับ สายการบินสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนการบินได้สำหรับการจองที่ดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

ได้รับ เนื่องจากบริการแจ้งเตือนก่อนการบินจะถูกส่งถึงท่านล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้