ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ผู้เดินทาง

หลังจากบริษัทของท่านมีบัญชีจดทะเบียนในโปรแกรม Corporate Travel Solutions แล้ว ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Corporate Travel Solutions เพื่อลงทะเบียนตนเองในฐานะผู้เดินทางในโปรแกรม Corporate Travel Solutions ได้เลย

ในการลงทะเบียนครั้งแรก ท่านจะต้องเชื่อมโยงตัวเองกับบริษัทโดยการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่ด้วยการกรอกรหัสประจำตัวกลุ่มขององค์กร/รหัสผ่าน รายละเอียดนี้ได้มอบให้กับผู้จัดการการเดินทางของท่านทางอีเมลหลังจากที่เราได้อนุมัติการลงทะเบียนบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions แล้ว จากนั้นท่านจะสามารถลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles และใช้หมายเลขสมาชิกนั้นเป็นการระบุตัวท่านในฐานะผู้เดินทางในโปรแกรม Corporate Travel Solutions

ใช่ หมายเลขสมาชิกของ  Marco Polo Club หรือ Asia Miles  จะถูกใช้ระบุถึงผู้เดินทางในโปรแกรม Corporate Travel Solutions ดังนั้น ท่านจำเป็นจะต้องสมัครโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก่อน จึงจะสามารถได้รับข้อเสนอพิเศษจากโปรแกรม Corporate Travel Solutions นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนแล้ว ท่านยังสามารถสะสมไมล์/จำนวนเที่ยวบิน (Sectors) ผ่านโปรแกรมสะสมไมล์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก 

Marco Polo Club เป็นโปรแกรมพิเศษที่มอบเอกสิทธิ์ต่างๆ มากมายรวมถึงสิทธิในการรับบริการสายด่วนแบบโทรฟรีของ Marco Polo Club ทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง สิทธิพิเศษในการเช็คอินและขึ้นเครื่องได้ก่อน และสิทธิในการซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเครื่อง Marco Polo Club ประกอบด้วยสมาชิกสี่ระดับ ได้แก่ ระดับกรีน, ซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ เมื่อท่านเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific และเลื่อนระดับชั้นการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับเอกสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นตามระดับที่สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้บริการห้องรับรอง การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้า สิทธิในการได้รับการพิจารณาก่อนสำหรับที่นั่งรอการยืนยัน (Waitlist) และน้ำหนักสัมภาระพิเศษที่อนุญาต สมาชิก Marco Polo Club ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จาก Asia Miles ด้วย 

Asia Miles 'เป็นโปรแกรมรางวัลการสะสมไมล์ชั้นนำ สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมเมื่อสมาชิกเดินทางโดยเครื่องบิน พักที่โรงแรม จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต รับประทานอาหารที่ร้านอาหารมีระดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไมล์สะสมของ Asia Miles สามารถนำไปแลกเป็นรางวัลบัตรโดยสาร การเลื่อนระดับชั้นโดยสาร หรือบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทาง รวมทั้งรางวัลกิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ อีกกว่า 400 รายการ 

ผู้เดินทางสามารถลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเท่านั้น 

ได้ ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนเป็นผู้เดินทางในโปรแกรม Corporate Travel Solutions โดยใช้หมายเลขสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles ที่มีอยู่แล้วได้ เพียงแค่ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครโดยใส่หมายเลขสมาชิกในปัจจุบันเมื่อได้รับคำขอ 

หากผู้เดินทางที่เป็นสมาชิกของ Asia Miles อยู่แล้วทำการลงทะเบียน จะได้รับการเสนอให้เลือกระหว่างการเป็นสมาชิก Marco Polo Club ระดับกรีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือการคงสมาชิกภาพของ Asia Miles ไว้ 

ไม่ได้ ผู้เดินทางแต่ละท่านสามารถเชื่อมโยงตนเองกับบริษัทเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น หากพนักงานลาออกจากบริษัทที่ลงทะเบียนในโปรแกรม Corporate Travel Solutions และเข้าทำงานกับบริษัทใหม่ที่ลงทะเบียนในโปรแกรม Corporate Travel Solutions ด้วยเช่นกัน ผู้จัดการการเดินทางของบริษัทจะต้องลบสมาชิกภาพของพนักงานรายนั้นออกจากบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions ของบริษัทเดิมก่อน พนักงานผู้นั้นจึงจะสามารถเชื่อมโยงตนเองกับบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions ใหม่ได้อีกครั้ง 

ผู้เดินทางที่ไม่ได้ทำงานกับบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้จัดการการเดินทางของบริษัทเดิมจะมีสิทธิการบริหารจัดการ ที่จะทำการลบชื่ิอผู้เดินทางนั้นออกจากบัญชีโดยผ่านฟังก์ชันสำหรับผู้จัดการการเดินทาง 

ผู้จัดการการเดินทางของบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Corporate Travel Solutions จะมีสิทธิการบริหารจัดการในการลบชื่อผู้เดินทางออกจากบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions ของตนโดยผ่านฟังก์ชันสำหรับผู้จัดการการเดินทาง 

ได้ สมาชิก Marco Polo Club หรือ Asia Miles ที่ลงทะเบียนไว้จะสามารถคงสมาชิกภาพของตนไว้ได้ แม้ว่าบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม โดยสมาชิกสามารถสะสมไมล์ต่อได้โดยการเดินทางกับสายการบินที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ หรือใช้จ่ายในกิจกรรมของพันธมิตรไลฟ์สไตล์ของ Asia Miles ((สำหรับสมาชิกของ Asia Miles เท่านั้น))