ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ผู้จัดการการเดินทาง

ผู้จัดการการเดินทาง หมายถึง ตัวแทนผู้ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions ในนามของบริษัท Cathay Pacific อาจติดต่อผู้จัดการการเดินทางเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี/บริษัทในโปรแกรม Corporate Travel Solutions 

ผู้จัดการการเดินทางมีสิทธ์ในการบริหารจัดการสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น: 

  • จองตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้เดินทางที่ลงทะเบียนไว้ 
  • ตรวจสอบประวัติการเดินทางของบริษัทและรายการสรุปค่าโดยสาร 
  • เพิ่มเติม/ลบ/แก้ไขรายชื่อผู้เดินทาง 
  • เปลียนแปลง/แก้ไขประวัติบริษัท 
  • เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อและรหัสผ่าน (ผู้จัดการการเดินทางจะมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำหรับรหัสบริษัท และรหัสประจำตัวของตนเองในฐานะผู้จัดการการเดินทาง) 

หากต้องการเปลี่ยนผู้จัดการการเดินทางของบริษัทที่ร่วมโปรแกรม Corporate Travel Solutions กรุณาติดต่อแผนกสนับสนุนการขายของโปรแกรม Corporate Travel Solutions ในประเทศของท่าน