ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

รหัสประจำตัวและรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Corporate Travel Solutions มีสองประเภท: (1) รหัสบริษัท (Corporate Group ID); และ (2) รหัสประจำตัวผู้จัดการการเดินทาง (Travel Manager ID) 

  1. โดยจะมีการแจ้งรหัสบริษัท/รหัสผ่านให้แก่ผู้เดินทางเมื่อลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถระบุว่าผู้เดินทางนั้นๆ ทำงานให้บริษัทใด เพื่อเชื่อมโยงผู้เดินทางกับบัญชี/บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Corporate Travel Solutions ได้อย่างถูกต้อง 

    ผู้เดินทางแต่ละท่านจะมีหมายเลขสมาชิกส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หมายเลขสมาชิกส่วบบุคคลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Corporate Travel Solutions เมื่อผู้เดินทางลาออกจากบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Corporate Travel Solutions แล้ว หมายเลขสมาชิกนี้จะถูกลบออกจากบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions ของบริษัทนั้นๆ อย่างไรก็ตามบุคคลนั้นจะยังสามารถใช้สมาชิกภาพเดิมในการสะสมไมล์ และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับในฐานะผู้เดินทางรายบุคคลทั่วไป 
  2. รหัสของผู้จัดการการเดินทาง/รหัสผ่าน ควรเก็บไว้เป็นความลับ และควรกำหนดให้ผู้จัดการการเดินทางเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงรายละเอียดบัญชี และสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างไในบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions ของบริษัทได้ 

การมีรหัสประจำตัว/รหัสผ่านที่แตกต่างกันหลายประเภท เพื่อกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ 

โปรดดูคำอธิบายพร้อมภาพประกอบของโครงสร้างรหัสประจำตัวของโปรแกรม Corporate Travel Solutions ได้ที่ด้านล่าง

Corporate Travel Solutions structure

รหัสบริษัทที่ระบบสร้างขึ้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการมอบรหัสนี้ให้แก่บริษัทแล้ว

ผู้จัดการการเดินทางของบริษัทของท่านเท่านั้นที่จะมีสิทธิบริหารจัดการในการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับรหัสบริษัท กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของ “ผู้จัดการการเดินทาง” ในเอกสารนี้

เมื่อระบบยอมรับข้อมูลรหัสประจำตัวผู้จัดการการเดินทางแล้ว ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้อีก 

ผู้จัดการการเดินทางอาจคลิกลิงก์ "ลืมรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่าน" และทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อค้นหารหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านของตนได้ 

ได้ ผู้จัดการการเดินทางสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนได้โดยใช้ฟังก์ชันผู้จัดการการเดินทาง เพียงแค่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้จัดการการเดินทาง แล้วเลือกลิงก์ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

หากผู้จัดการการเดินทางป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน บัญชีจะถูกล็อกเป็นการชั่วคราว 

หลังจากนั้นระบบจะส่งรหัสผ่านที่ถูกต้องไปยังอีเมลของผู้จัดการการเดินทางตามที่ได้ลงทะเบียนไว้