ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมสะสมไมล์ Asia Miles สำหรับองค์กร

โปรแกรม Corporate Asia Miles คือ โครงการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าของโปรแกรม Corporate Travel Solutions เมื่อมีการซื้อบัตรโดยสารผ่านโปรแกรม 'Corporate Travel Solutions ทางออนไลน์ ผู้เดินทางจะได้รับไมล์สะสม Asia Miles ผ่านบัญชีสะสมไมล์ Marco Polo Club/Asia Miles ส่วนตัว ขณะที่บริษัทก็จะได้รับไมล์สะสม Asia Miles ของบริษัทตามโครงการสมนาคุณ

บัญชี Corporate Asia Miles เป็นบัญชีที่แต่ละบริษัทใช้สะสมจำนวนไมล์ที่ได้รับและสามารถนำไปแลกของรางวัล เนื่องจากการเก็บข้อมูลไมล์สะสมจะดำเนินการ ณ จุดซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์โดยตรง ผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ณ จุดเช็คอินเพื่อรับไมล์สะสม ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีการออกบัตรจริงสำหรับบัญชี Corporate Asia Miles

ผู้จัดการการเดินทางจะได้รับข้อมูลในการเข้าถึงบัญชี Corporate Asia Miles ผ่านทาง www.asiamiles.com

ไมล์สะสมของ Asia Miles สามารถสะสมเพิ่มได้หากมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. มีการจองบัตรโดยสารผ่านโปรแกรม Corporate Travel Solutions ทางออนไลน์; และ
  2. ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารนั้นๆ มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ Asia Miles; และ
  3. ผู้เดินทางบุคคลเป็นสมาชิก Marco Polo Club หรือ Asia Miles

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นสมาชิก Marco Polo Club หรือ Asia Miles เราขออภัยที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่า เราไม่สามารถเพิ่มคะแนนสะสมไมล์สำหรับบัญชี Corporate Asia Miles ได้ หากผู้เดินทางบุคคลได้เลือกสะสมไมล์กับโปรแกรมสะสมไมล์อื่นๆนอกเหนือจาก Marco Polo Club หรือ Asia Miles

จะมีการคำนวณและประเมินไมล์สะสมขององค์กรทุกเดือน และจะนำเครดิตเข้าบัญชี Asia Miles ขององค์กรภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางจริง

ผู้จัดการการเดินทางของบริษัทจะมีรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของบัญชี Corporate Asia Miles ที่ www.asiamiles.com หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะสามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือและประวัติการทำธุรกรรมของบัญชีของท่านได้

ผู้จัดการการเดินทางของบริษัทของท่านจะมีรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของบัญชี Corporate Asia Miles ที่ www.asiamiles.com หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะสามารถนำไมล์สะสมไปแลกรับของรางวัลต่างๆได้ 

ท่านสามารถเข้าชมประเภทและรายการของรางวัลทั้งหมดได้ที่ www.asiamiles.com

บริษัทของท่านสามารถแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 ท่านสำหรับบัญชี Corporate Asia Miles โดยบุคคลเหล่านั้นจะสามารถใช้นำไมล์สะสมในบัญชี Corporate Asia Miles ไปแลกรับของรางวัลได้

ท่านสามารถเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกผู้รับผลประโยชน์ในบัญชี Corporate Asia Miles ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ไมล์สะสมจะมีอายุสะสมได้เป็นเวลาสามปี นับจากไมล์สะสมนั้นถูกโอนเข้าบัญชีสะสม และไม่สามารถต่ออายุได้

ได้ ท่านสามารถซื้อ Asia Miles Gift Miles™ ให้แก่เพื่อนฝูงและครอบครัวได้ โดยยอดซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 Asia Miles ในราคา 32.50 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถซื้อเพิ่มได้อีกครั้งละ 500 Asia Miles ในราคา 16.25 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าบริการ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งการซื้อหนึ่งครั้ง 

หากท่านมีไมล์สะสม Asia Miles อยู่ 70% ของจำนวนที่กำหนดสำหรับของรางวัลที่ต้องการ ท่านสามารถซื้อไมล์สะสม Asia Miles เพิ่มได้ครั้งละ 2,000 คะแนนในราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐ

ไมล์สะสม ไม่สามารถ ถูกโอนไปยังบัญชี Corporate Asia Miles ของบริษัทอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนไปยังบัญชี Asia Miles หรือ Marco Polo Club ของบุคคลอื่น หรือโปรแกรมสะสมไมล์อื่นๆ