ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การสำรองที่นั่ง

หลังจากที่ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขสมาชิกของตน จะมีการแสดงข้อเสนอสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกโปรแกรม Corporate Travel Solutions ที่ตนเชื่อมโยงอยู่ สมาชิกสามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการเลือกปลายทาง ระดับอัตราค่าโดยสารและวันที่ และสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งและซื้อตั๋วเครื่องบินต่อได้เลย

โปรดดูคำอธิบายพร้อมภาพประกอบของขั้นตอนการจองสำหรับสมาชิกโปรแกรม Corporate Travel Solutions ได้ที่ด้านล่าง:

Thailand Corporate Travel Solutions

ผู้จัดการการเดินทางสามารถทำการจองในนามของผู้เดินทางที่ลงทะเบียนไว้ได้ โดยเข้าสู่โปรแกรม Corporate Travel Solutions ในฐานะ "ผู้จัดการการเดินทาง" และเลือกชื่อผู้เดินทางที่ต้องการสำรองที่นั่ง  ผู้จัดการการเดินทางสามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการเลือกเมืองปลายทาง ระดับอัตราค่าโดยสารและวันที่เดินทาง และสามารถทำการจองและซื้อบัตรโดยสารให้แก่ผู้เดินทาง

บัญชีแต่ละบัญชีของโปรแกรม Corporate Travel Solutions จะเสนออัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับปลายทางบางแห่งตามความต้องการที่เฉพาะของผู้เดินทาง กรุณาอ้างอิงถึงอีเมลข้อเสนอทางการเงินที่แสดงข้อเสนอของเราตามวันที่ที่บัญชีได้รับอนุมัติ (ส่งไปที่ผู้จัดการการเดินทางของบัญชีโปรแกรม Corporate Travel Solutions)  ผู้จัดการการเดินทางสามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของโปรแกรม Corporate Travel Solutions เพื่อตรวจสอบรายการ เส้นทาง/ชั้นโดยสาร สำหรับบัญชี Corporate Travel Solutions ของตน

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนการขายโปรแกรม Corporate Travel Solutions ที่เกี่ยวข้องประจำประเทศของท่าน

ไม่ได้ อัตราค่าโดยสารของโปรแกรม Corporate Travel Solutions จะสามารถใช้ได้โดยผ่านการจองออนไลน์เท่านั้น การจองผ่านแผนกสำรองที่นั่งในประเทศ จะใช้อัตราค่าโดยสารเดียวกับผู้โดยสารทั่วไป

ไม่ได้ ระบบไม่สนับสนุนคุณลักษณะของการสำรองที่นั่งแบบรอการยืนยัน กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งเพื่อขอความช่วยเหลือ 

ไม่มี การซื้อบัตรโดยสารผ่านโปรแกรม Corporate Travel Solutions จะออกบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) เท่านั้น ผู้เดินทางที่ออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถเช็คอินโดยแสดงหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่เช็คอิน

ได้ เมื่อทำการสำรองที่นั่ง ท่านสามารถเลือกสะสมไมล์เข้าแผนการสะสมไมล์ส่วนบุคคลที่ต้องการได้

ไม่ว่าจะเป็นแผนการสะสมไมล์ Marco Polo Club หรือ Asia Miles.

ไม่ได้ การจองโรงแรมผ่านบริการ Cathay Holidays Limited Instant Hotel จะต้องดำเนินการร่วมกับการซื้อบัตรโดยสารผ่านโปรแกรม Corporate Travel Solutions หากมีการยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านโปรแกรม Corporate Travel Solutions การจองโรงแรมผ่านบริการ Cathay Holidays Limited Instant Hotel ที่เกี่ยวข้องก็จะถูกยกเลิกไปด้วย