ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

บริการเช็คอินไปยังเมืองปลายทางโดยบัตรโดยสารแยกฉบับ

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่าน สายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon จะให้บริการเช็คอินสำหรับตัวท่านและสัมภาระของท่านไปยังเมืองปลายทาง หากท่านเดินทางโดยบัตรโดยสารแยกฉบับที่มีการต่อเครื่องกับสายการบินพันธมิตรของเรา อย่างไรก็ตาม การเช็คอินนี้อาจไม่สามารถทำได้สำหรับการเดินทางขากลับ หากท่านเริ่มต้นการเดินทางโดยสายการบินที่ไม่มีบริการเช็คอินสำหรับบัตรโดยสารแยกฉบับ

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการบินโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อที่จองด้วยบัตรโดยสารฉบับเดียวกัน หรือเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific Group จะสามารถเช็คอินไปยังเมืองปลายทางของท่าน 

ถ้าท่านเริ่มต้นการเดินทางโดยสายการบินอื่น ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเช็คอินของสายการบินดังกล่าว ขอให้ท่านโปรดติดต่อสายการบินนั้นโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด

 

สายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon จะรับผิดชอบในการนำท่านไปยังเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำหนดการบินกับเรา ถ้าท่านมีเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ใช้บัตรโดยสารฉบับเดียวกันในกำหนดการบินนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อขอความช่วยเหลือ และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อจัดหาเที่ยวบินอื่นสำหรับท่านในการเดินทางไปยังเมืองปลายทางของท่าน

หากท่านซื้อบัตรโดยสารแยกฉบับสำหรับเที่ยวบินต่อไปของท่านที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น สัมภาระของท่านจะถูกส่งไปยังเมืองปลายทางของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมการเกี่ยวกับเที่ยวบินสำหรับเมืองปลายทางของท่าน โปรดติดต่อสายการบินของเที่ยวบินต่อไปของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อท่านเดินทางถึง

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูเงื่อนไขทั่วไปด้านการคมนาคมขนส่งOpen a new window