ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ความรับผิด

ความรับผิดของเราสำหรับการสูญเสีย ความล่าช้าหรือความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระนั้นมีขอบเขตจำกัด เว้นแต่เมื่อมีการแจ้งล่วงหน้าในเรื่องกระเป๋าสัมภาระที่มีมูลค่าสูงและมีการชำระค่าบริการพิเศษแล้ว ในกรณีของความล่าช้า/ความเสียหายของกระเป๋าสัมภาระ กรุณายื่นแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์บริการกระเป๋าสัมภาระของเราที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ก่อนถึงด่านศุลกากร โปรดตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระของเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระล่าช้า/เสียหาย

เราป้อนข้อมูลรายละเอียดสัมภาระของผู้โดยสารทุกท่านเข้าไปในระบบติดตาม WorldTracer ดังนั้น ท่านสามารถติดตามกระเป๋าสัมภาระออนไลน์ได้ด้วยรหัสอ้างอิง 10 หลักของท่าน กรุณาไปที่ เว็บไซต์ WorldTracer สำหรับ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragonหากท่านต้องการติดตามกระเป๋าสัมภาระของท่าน

มี แบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสัมภาระ ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ โปรดตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระของเราเพื่อทราบรายละเอียดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารใดมาพร้อมกับแบบฟอร์มที่ส่งถึงเรา

(ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Reader ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ Adobe

เราไม่มีส่วนรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการส่งมอบของมีค่าใดๆ ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบินหรือที่ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่อง ยกเว้นในสัญญาการขนส่งระหว่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาวอร์ซอหรือมอนทรีออล โปรดตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระของเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสัมภาระในพื้นที่ของเรา หรือหากคุณยังคงอยู่ที่สนามบิน กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการสัมภาระของเราที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าทันที หรือโทรติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในพื้นที่