Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Algemene voorwaarden voor Geregistreerde accounts

Algemene voorwaarden Geregistreerd account (‘Algemene voorwaarden’)

Door u te registreren en een Geregistreerd account aan te maken, kunt u gebruikmaken van reisgerelateerde diensten (‘Service’) die worden aangeboden door Cathay Pacific Airways Limited (‘Cathay Pacific’)  (gezamenlijk ‘ons’, ‘we’ of ‘wij’), zoals boekings-, incheck- en stoelreserveringsdiensten. Door een Geregistreerde account te hebben, het online registratieproces te voltooien of onze service te gebruiken gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat dient u zich niet te registreren en geen gebruik te maken van onze service.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonlijke informatie op uw computer, mobiele telefoon of andere apparatuur.

Registratie is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder en wordt naar ons eigen goeddunken geaccepteerd. U kunt slechts één Geregistreerd account tegelijkertijd hebben. Als u al een Asia Miles- en/of Marco Polo-account hebt, moet u geen Geregistreerd account openen omdat u al profiteert van alle voordelen van een Geregistreerd account. Indien u op enig moment zowel een Asia Miles- en/of Marco Polo-account als een Geregistreerd account heeft, is het mogelijk dat we uw Geregistreerde account beëindigen na een opzegtermijn van minstens 14 dagen. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle gegevens die u verstrekt compleet en correct zijn en ons te informeren als er wijzigingen zijn in de door u verstrekte gegevens. U kunt uw accountinstellingen en -gegevens openen en bijwerken in uw geregistreerde accountprofiel.


U mag geen gegevens van derden verstrekken zonder hun toestemming (of, in het geval van kinderen, zonder de toestemming van hun ouder(s)/voogd). Door gegevens van derden te verstrekken gaat u ermee akkoord dat u ervoor zult zorgen en garanderen dat dergelijke derden deze Algemene voorwaarden te allen tijde zullen naleven.

U gaat ermee akkoord dat u de gegevens van uw Geregistreerde account veilig zult bewaren en deze niet met anderen zult delen. Als u zich ervan bewust wordt, of reden heeft om aan te nemen, dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van uw account of dat er een andere veiligheidsinbreuk heeft plaatsgevonden, dient u uw wachtwoord te wijzigen en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen.

U mag onze diensten uitsluitend openen en gebruiken conform deze Algemene voorwaarden, om de beschikbaarheid van onze diensten te bekijken voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden [en om rechtmatige en geautoriseerde transacties met ons uit te voeren] en niet voor enige andere doeleinden.

U mag onze diensten niet op onbevoegde wijze openen of gebruiken (of dit toestaan aan anderen). Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot: valse, frauduleuze of ongeoorloofde accounts/registraties; het verwerven of pogingen tot verwerven van ongeoorloofde toegang tot enige van onze netwerken of accounts, of gegevens van andere gebruikers; en enige inmenging met of verstoring van onze diensten.

Zonder afbreuk te doen aan onze wettelijke of andere rechten behouden we ons het recht voor uw gebruikersregistratie en -account te beëindigen zonder verwijzing naar u en/of u de toegang tot onze Service te weigeren na een opzegtermijn van minstens 14 dagen, uitgezonderd noodgevallen waarin we uw Geregistreerde account of onze Service direct en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen of opschorten.

Deze Algemene voorwaarden omvatten de gebruiksvoorwaarden van onze website en mobiele app en ons privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe we de tijdens uw gebruik van onze website en mobiele app verstrekte persoonsgegevens verzamelen, bewaren en behandelen, inclusief het gebruik van cookies op onze websites en mobiele apps. Bekijk de Gebruiksvoorwaarden van onze website en mobiele app en ons Privacybeleid.

Er gelden afzonderlijke voorwaarden voor luchtvervoer, prijsvragen, wedstrijden of andere promoties die wij van tijd tot tijd aanbieden. Met name het luchtvervoer van passagiers, bagage en vracht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende maatschappij. Bekijk onze Vervoersvoorwaarden.

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de gegevens en materialen van onze diensten, worden dergelijke gegevens en materialen geleverd "op eigen bate en schade" zonder garantie (expliciet of impliciet) of verklaring van welke aard dan ook. Er wordt, in het bijzonder, geen enkele garantie gegeven met betrekking tot het vermijden van inbreuk of omtrent veiligheid, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde of afwezigheid van computervirussen in verband met dergelijke informatie en materialen.

Behoudens vorderingen die beschikbaar zijn onder geldende wetten ter bescherming van de consument, zullen wij niet jegens u of iemand anders aansprakelijk zijn (in nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins) voor enig verlies of schade (met inbegrip van directe of indirecte schade, of speciale schade of gevolgschade), ongeacht de oorzaak, voortkomend uit of in verband met:

  • de toegang tot of het gebruik van (of het onvermogen van toegang tot of het gebruik van) onze Diensten;
  • de inbreuk op de veiligheid van uw Geregistreerde account of de toegang tot of het gebruik van enige gegevens in uw Geregistreerde account door onbevoegde derden;
  • de inbreuk op de veiligheid van uw computer, mobiel of ander apparaat door onbevoegde derden, of hun toegang tot of het gebruik van gegevens die op of via uw computer, mobiel of ander apparaat worden bewaard; en/of
  • verstoringen, defecten, technische fouten of andere schadelijke elementen met betrekking tot onze diensten.

Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn volledig van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Niets in deze Algemene voorwaarden zal een uitsluiting of beperking vormen van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude en bedrog, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wetten van de Hong Kong Special Administrative Region (‘HKSAR’).

We kunnen van tijd tot tijd kleine of grote wijzigingen aanbrengen in onze diensten en behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden aan te passen door deAaangepaste algemene voorwaarden op onze websites en in onze mobiele apps te publiceren. Door verder te gaan met het openen en gebruiken van onze diensten bevestigt u dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong. U gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de Speciale Administratieve Regio Hongkong in verband met eventuele juridische stappen die zich kunnen voordoen met betrekking tot uw gebruik van onze websites, mobiele applicaties en/of deze Algemene voorwaarden, en we behouden ons het recht voor om een rechtsvordering tegen u in te stellen voor schending van deze Algemene voorwaarden in uw land van verblijf of elk ander relevant land.

Deze kennisgeving is geschreven in het Nederlands en is vertaald vanuit het Engels. In het geval van enige inconsistentie tussen de Engelse en de vertaalde versie van deze kennisgeving, is de Engels versie leidend.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 oktober 2015.

Meer over juridische zaken en privacy

Klantenprivacybeleid - Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - Niet-EU Bijlage

Vervoersvoorwaarden Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Kennisgeving aan de passagier handvest van rechten voor het reizen van/naar India (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Kennisgeving over recht op vergoedingen op grond van de wet inzake luchtvaartdiensten van Israël (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ET Voorwaarden van contracten/kennisgevingen & EC 889 Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappij voor passagiers/hun bagage (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Alle downloadbare bestanden op deze pagina zijn PDF’s (Portable Document Format) en kunnen worden bekeken met Adobe Acrobat Reader. U kunt de Reader gratis downloaden vanaf de website van Adobe, Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .