Gewone stoelen

Module:

Banner url: /content/cx/nl_NL/manage-booking/travel-extras/reserve-your-seat/regular-seat

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Uw stoel vooraf reserveren

Promotion Description: We bieden nu vooraf boeken van stoelen aan onze passagiers, gratis of tegen een toeslag.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/reserve-seat-in-advance/ancillary-reserve-seat-in-advance-01.jpg

Call to action button name: Meer informatie

Special Call Out Text: Bestseller

Special Call Out Color:

Bestseller

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/seat_selection.svg