Cathay Pacific Airways

Flight Schedule

<p style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">$senderName heeft u het vluchtschema gestuurd van $origin naar $destination, samen met een persoonlijke boodschap. </p> <p style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">$message</p> <p style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">De volgende informatie is verstrekt door Cathay Pacific Airways <a href="$domain/?cm_mmc=FLT-SCHED-_-CXHP-_-xx-_-xx">$domain</a><br></p> <p style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b>Lijst van afkortingen gebruikt in het scherm<br></b> <!-- EQV = Type toestel verschilt per datum<br> --> <b>+1</b> = aankomst volgende dag<br> <img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png">&nbsp;= Vlucht beschikbaar<br> <img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png">&nbsp;= codeshare trein uitgevoerd door partnermaatschappij<br> </p> #if($result.getChildren('toFlights').size() >= 1) <br> <table style = "text-align: center; font-style: inherit; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> <thead> <tr > <th colspan="13" style="margin: 0; padding: 10 5px; text-align: left; background-color: #006666; color: #FFFFFF; font-size: 1.09091em; font-weight: bold; vertical-align: top"> $originName ($origin) naar $destinationName ($destination) - $departSearchDate (lokale tijden) </th> </tr> <tr style = "background-color: #83A3A4; color: #FFFFFF; font-size: 1.09091em; font-weight: bold "> <th axis="Flight" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Vlucht</th> <th axis="Departure" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Vertrek</th> <th axis="Arrival" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Aankomst</th> <th axis="Stops" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Stops</th> <th axis="Aircraft" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Toestel</th> <th axis="Duration" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Duur<br>(uur)</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate1</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate2</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate3</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate4</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate5</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate6</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$departDate7</th> </tr> </thead> <tbody> #set($counter=0) #foreach ($flight in $result.getChildren('toFlights')) #set($sectorindex=0) #set($counterduration=0) #set($countersector=0) #foreach ($out in $flight.getChildren('sector')) #if ($out.getChild('operatingCarrierCode').getText() != "") #set($counterduration=$counterduration+1) #end #set($countersector=$countersector+1) #end #set($counterduration=$counterduration+$countersector) #foreach ($out in $flight.getChildren('sector')) <tr style ="background-color: #if($counter%2==1) #F6FAFB;#else #E6F0F1#end"> #set($msgcounter=0) #if ($out.getChild('operatingCarrierCode').getText() != "") #set($msgcounter=$msgcounter+1) #end #if ($msgcounter == 1) <td rowspan ="2" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('marketingCarrierCode').getText()$out.getChild('marketingFlightNumber').getText() </td> #else <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('marketingCarrierCode').getText()$out.getChild('marketingFlightNumber').getText() </td> #end <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('origin').getText() $out.getChild('departureTime').getText()</td> <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('destination').getText() $out.getChild('arrivalTime').getText()</td> #if ($out.getChild('numberOfStops').getText() == 0) <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">Non-stop</td> #else <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('numberOfStops').getText()</td> #end <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('aircraftType').getText()</td> #if($sectorindex == 0) <td rowspan="$counterduration" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$flight.getChild('duration').getText()</td> #end #if ($out.getChild('day1').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate1 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day1').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate1 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day1').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate1 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day1').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate1 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate1 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day2').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate2 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day2').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate2 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day2').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate2 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day2').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate2 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate2 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day3').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate3 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day3').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate3 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day3').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate3 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day3').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate3 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate3 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day4').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate4 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day4').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate4 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day4').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate4 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day4').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate4 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate4 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day5').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate5 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day5').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate5 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day5').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate5 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day5').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate5 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate5 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day6').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate6 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day6').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate6 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day6').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate6 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day6').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate6 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate6 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day7').getText() == 'FLT' ) #if ($departDate7 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day7').getText() == 'BUS' ) #if ($departDate7 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day7').getText() == 'TRN' ) #if ($departDate7 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day7').getText() == 'FFR' ) #if ($departDate7 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($departDate7 == $departSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end </tr> #if ( $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() != "" ) <tr style = "background-color: #if($counter%2==1) #F6FAFB #else #E6F0F1 #end; padding-left: 20px;"> <td colspan="4" style= "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px; text-align: left; " > <img src="" alt="operated_by" style = "margin-right: 5px">&nbsp; #if ($out.getChild('subsidiaryNature').getText() == 'WET_LEASE') Uitgevoerd door $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() in samenwerking met (Wet leasing contract) $out.getChild('subsidiaryAirlineCode').getText() #elseif ($out.getChild('subsidiaryNature').getText() == 'FRANCHISE') Uitgevoerd door $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() #else Uitgevoerd door $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() #end </td> </tr> #end #set($sectorindex=$sectorindex+1) #end #set($counter=$counter+1) #end </tbody> </table> <p style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> #set($ifecounter=0) #foreach ($ifeMsg in $result.getChildren('toIfeMessageList')) #set($ifecxinfolink = $ifeMsg.getChild('airlineDomain').getText() +'/cx/nl_NL/travel-information/inflight/entertainment/movies/movie-search-result.searchbytype.route.from.'+$ifeMsg.getChild('origin').getText()+'.to.'+$ifeMsg.getChild('destination').getText()+'.class.Y.mth.' + $ifeMsg.getChild('month').getText() + '.year.'+ $ifeMsg.getChild('year').getText()+ '.html') #set($ifekainfolink = $ifeMsg.getChild('airlineDomain').getText() +'/ka/en_HK/travel-information/inflight/entertainment/movies.searchbytype.route.from.'+$ifeMsg.getChild('origin').getText()+'.to.'+$ifeMsg.getChild('destination').getText()+'.class.Y.mth.' + $ifeMsg.getChild('month').getText() + '.year.'+ $ifeMsg.getChild('year').getText()+ '.html') #if($ifeMsg.getChild('airlineCode').getText()=='CX') #if($ifecounter == 0) <img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon-entertainment_2.gif">&nbsp;Inflight Entertainment (alleen beschikbaar op CX en KA vluchten): <a href="$ifecxinfolink">#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX') #else (CX) #end </a> #else <a href="$ifecxinfolink">,&nbsp;#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX') #else (CX) #end</a> #end #end #if($ifeMsg.getChild('airlineCode').getText()=='KA') #if($ifecounter == 0) <img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon-entertainment_2.gif">&nbsp;Inflight Entertainment (alleen beschikbaar op CX en KA vluchten): <a href="$ifekainfolink">#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX')(KA)#else #end</a> #else <a href="$ifekainfolink">,&nbsp;#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX')(KA)#else #end</a> #end #end #set($ifecounter=$ifecounter+1) #end </p> #end #if($result.getChildren('returnFlights').size() >= 1) <br> <table style = "text-align: center; font-style: inherit; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> <thead> <tr > <th colspan="13" style="margin: 0; padding: 10 5px; text-align: left; background-color: #006666; color: #FFFFFF; font-size: 1.09091em; font-weight: bold; vertical-align: top"> $destinationName ($destination) naar $originName ($origin) - $returnSearchDate (lokale tijden) </th> </tr> <tr style = "background-color: #83A3A4; color: #FFFFFF; font-size: 1.09091em; font-weight: bold "> <th axis="Flight" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Vlucht</th> <th axis="Departure" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Vertrek</th> <th axis="Arrival" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Aankomst</th> <th axis="Stops" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Stops</th> <th axis="Aircraft" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Toestel</th> <th axis="Duration" style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px; padding: 10px 5px; ">Duur<br>(uur)</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate1</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate2</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate3</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate4</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate5</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate6</th> <th style = "border: 1px solid #FFFFFF; border-top-width:0px;">$returnDate7</th> </tr> </thead> <tbody> #foreach ($flight in $result.getChildren('returnFlights')) #set($sectorindex=0) #set($counterduration=0) #set($countersector=0) #foreach ($out in $flight.getChildren('sector')) #if ($out.getChild('operatingCarrierCode').getText() != "") #set($counterduration=$counterduration+1) #end #set($countersector=$countersector+1) #end #set($counterduration=$counterduration+$countersector) #foreach ($out in $flight.getChildren('sector')) <tr style ="background-color: #if($counter%2==1) #F6FAFB;#else #E6F0F1#end"> #set($msgcounter=0) #if ($out.getChild('operatingCarrierCode').getText() != "") #set($msgcounter=$msgcounter+1) #end #if($msgcounter == 1) <td rowspan="2" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('marketingCarrierCode').getText()$out.getChild('marketingFlightNumber').getText() </td> #else <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('marketingCarrierCode').getText()$out.getChild('marketingFlightNumber').getText() </td> #end <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('origin').getText() $out.getChild('departureTime').getText()</td> <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('destination').getText() $out.getChild('arrivalTime').getText()</td> #if ($out.getChild('numberOfStops').getText() == 0) <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">Non-stop</td> #else <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('numberOfStops').getText()</td> #end <td style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$out.getChild('aircraftType').getText()</td> #if($sectorindex==0) <td rowspan="$counterduration" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px">$flight.getChild('duration').getText()</td> #end #if ($out.getChild('day1').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate1 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day1').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate1 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day1').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate1 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day1').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate1 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate1 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day2').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate2 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day2').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate2 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day2').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate2 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day2').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate2 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate2 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day3').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate3 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day3').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate3 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day3').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate3 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day3').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate3 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate3 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day4').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate4 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day4').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate4 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day4').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate4 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day4').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate4 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate4 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day5').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate5 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day5').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate5 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day5').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate5 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day5').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate5 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate5 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day6').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate6 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day6').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate6 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day6').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate6 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day6').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate6 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate6 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end #if ($out.getChild('day7').getText() == 'FLT' ) #if ($returnDate7 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_flight.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day7').getText() == 'BUS' ) #if ($returnDate7 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_bus.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day7').getText() == 'TRN' ) #if ($returnDate7 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_train.png" ></td> #end #elseif ($out.getChild('day7').getText() == 'FFR' ) #if ($returnDate7 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border:solid white 1.0pt; padding: 6px 3px"><img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon_ferry.png" ></td> #end #else #if ($returnDate7 == $returnSelectDate) <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px; background-color: #D1E4E4;"></td> #else <td rowspan="#if($msgcounter == 1) 2 #else 1 #end" style = "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px 3px;"></td> #end #end </tr> #if ($out.getChild('operatingCarrierCode').getText() != "") <tr style = "background-color: #if($counter%2==1) #F6FAFB #else #E6F0F1 #end; padding-left: 20px;"> <td colspan="4" style= "border: 1px solid #FFFFFF; padding: 6px; text-align: left; " > <img src="" alt="operated_by" style = "margin-right: 5px">&nbsp; #if ($out.getChild('subsidiaryNature').getText() == 'WET_LEASE') Uitgevoerd door $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() in samenwerking met (Wet leasing contract) $out.getChild('subsidiaryAirlineCode').getText() #elseif ($out.getChild('subsidiaryNature').getText() == 'FRANCHISE') Uitgevoerd door $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() #else Uitgevoerd door $out.getChild('operatingCarrierCode').getText() #end </td> </tr> #end #set($sectorindex=$sectorindex+1) #end #set($counter=$counter+1) #end </tbody> </table> <p style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> #set($ifecounter=0) #foreach ($ifeMsg in $result.getChildren('returnIfeMessageList')) #set($ifecxinfolink = $ifeMsg.getChild('airlineDomain').getText() +'/cx/nl_NL/travel-information/inflight/entertainment/movies/movie-search-result.searchbytype.route.from.'+$ifeMsg.getChild('origin').getText()+'.to.'+$ifeMsg.getChild('destination').getText()+'.class.Y.mth.' + $ifeMsg.getChild('month').getText() + '.year.'+ $ifeMsg.getChild('year').getText()+ '.html') #set($ifekainfolink = $ifeMsg.getChild('airlineDomain').getText() +'/ka/en_HK/travel-information/inflight/entertainment/movies.searchbytype.route.from.'+$ifeMsg.getChild('origin').getText()+'.to.'+$ifeMsg.getChild('destination').getText()+'.class.Y.mth.' + $ifeMsg.getChild('month').getText() + '.year.'+ $ifeMsg.getChild('year').getText()+ '.html') #if($ifeMsg.getChild('airlineCode').getText()=='CX') #if($ifecounter == 0) <img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon-entertainment_2.gif">&nbsp;Inflight Entertainment (alleen beschikbaar op CX en KA vluchten): <a href="$ifecxinfolink">#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX') #else (CX) #end </a> #else <a href="$ifecxinfolink">,&nbsp;#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX') #else (CX) #end </a> #end #end #if($ifeMsg.getChild('airlineCode').getText()=='KA') #if($ifecounter == 0) <img src="http://$domain/content/dam/system-folder/cx/en_HK/images/flight-schedule/icon-entertainment_2.gif">&nbsp;Inflight Entertainment (alleen beschikbaar op CX en KA vluchten): <a href="$ifekainfolink">#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX')(KA) #else #end </a> #else <a href="$ifekainfolink">,&nbsp;#if($ifeMsg.getChild('originAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('originCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('originCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('originAirportName').getText() #end naar #if($ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText()=='') $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText() #else $ifeMsg.getChild('destinationCityName').getText()/$ifeMsg.getChild('destinationAirportName').getText() #end #if($result.getChild('siteCode').getText()=='CX')(KA) #else #end </a> #end #end #set($ifecounter=$ifecounter+1) #end </p> #end