Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Milieu

Andere impacts op het milieu

Biodiversiteit

Veel dieren en planten worden steeds zwaarder bedreigd door internationale handel in zeldzame of bedreigde wilde diersoorten en de producten die daaraan gerelateerd zijn. We erkennen dat luchtvaartmaatschappijen met behulp van een verantwoord cargobeheer een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen deze dreiging voor de biodiversiteit. Als reactie daarop hebben we ons cargobeleid samengesteld om vervoer van illegale of bedreigde diersoorten te voorkomen. Onze belanghebbenden ondersteunen daarnaast onze embargo’s op verschillende bedreigde diersoorten of producten, zoals op ivoor en haaienvinnen.

In 2016 ondertekenden we de United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration (declaratie van Buckingham Palace voor een gezamenlijke aanpak tegen vervoer van wilde dieren). Als ondertekenaar van de declaratie zeggen we toe dat we het vervoer van producten van wilde dieren noch mogelijk maken, noch tolereren, wanneer de handel in dergelijke producten indruist tegen de Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife Fauna and Flora (overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten, CITES)

Duurzaam ontwikkelingsbeleid voor vrachtvervoer

Beheer van geluidsoverlast

Geluidsoverlast door vliegtuigen is een zorgelijke kwestie voor gemeenschappen in de buurt van vliegvelden. Geluidsoverlast wordt veroorzaakt door twee hoofdactiviteiten in de luchtvaart: vluchtactiviteiten en grondactiviteiten. De branche werkt al decennia lang aan het verminderen van geluidsoverlast en heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Wij volgen de "​evenwichtige benadering van beheer van geluidsoverlast door vliegtuigen” zoals aanbevolen door de International Civil Aviation Organization (ICAO). Wij richten onze inspanningen specifiek op twee gebieden: efficiëntere bedrijfsprocedures ontwikkelen en investeren in nieuwe technologie.

We verbeteren de planning en zetten waar mogelijk de meest geschikte vliegtuigen in voor bepaalde routes op bepaalde tijdstippen. Zo hebben we in 2010 maatregelen genomen om op vluchten van Hongkong naar Londen meer gebruik te maken van vliegtuigen van het stillere type Boeing 777-300 ER in plaats van de Boeing 747-400's, om de geluidsoverlast rond de luchthaven Heathrow in Londen tijdens het landen en opstijgen te beperken. Onze piloten volgen eventuele aanvullende geluidsoverlastbeperkende procedures (zoals geluidsoverlastbeperkingszones, restricties voor het opwarmen van de motor en voorkeur voor bepaalde start- en landingsbanen of vliegroutes) die op een specifieke luchthaven kunnen gelden.

Nieuwe technologieën van fabrikanten in zowel nieuwe vliegtuigen als nieuwe apparatuur hebben de geluidsoverlast aanzienlijk teruggebracht. In het kader van ons vlootvernieuwingsprogramma heeft Cathay Pacific stillere vliegtuigen aangeschaft. Onze nieuwe Airbus-toestellen van het type A350-900 zijn ontworpen om minder vliegtuiglawaai te produceren en voorzien van automatische overlastbeperkende vertrekprocedures (NADP) die de vliegroute optimaliseren om de overlast boven dichtbevolkte gebieden te beperken.

Luchtkwaliteit

Problemen met de plaatselijke luchtkwaliteit zijn, net als geluidsoverlast, een grote zorg voor lokale gemeenschappen, vooral voor hen die vlak bij luchthavens wonen.

In de omgeving van luchthavens wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS), koolmonoxide (CO) en fijnstof (PM) doorgaans beschouwd als de belangrijkste bepalende factor voor de plaatselijke luchtkwaliteit.

Sinds 1960 is de hoeveelheid koolmonoxide met 50% afgenomen en de hoeveelheid onverbrande koolwaterstoffen en rook met ongeveer 90%. Onderzoek richt zich op een verdere reductie met 80% in de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in 2020. De luchtvaartbranche doet ook aanzienlijke investeringen in schoner materieel en schonere voertuigen voor ondersteuning op de grond om de plaatselijke luchtkwaliteit te verbeteren.

In Hongkong is de uitstoot in de lucht van de luchtvaartactiviteiten in Hongkong de laatste jaren relatief stabiel gebleven op 6% stikstofoxiden (NOx), 3% koolmonoxide (CO) en 2% luchtverontreinigende stoffen, volgens de meest recent gepubliceerde inventarisatie van luchtverontreinigende stoffen in 2007.

Over het geheel genomen heeft de luchtvaart een aanzienlijk geringere impact op de plaatselijke luchtkwaliteit dan andere sectoren, zoals bijvoorbeeld het wegtransport. We blijven initiatieven ondernemen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de lucht en op de grond om de uitstoot te beperken.