We streven ernaar u de best mogelijke ervaring te bieden, maar willen ook uw privacy respecteren. Door op ‘Ik accepteer’ te klikken gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken waarmee we u meer gepersonaliseerde informatie kunnen bieden. Als u deze mogelijkheid wilt uitschakelen of meer wilt weten over ons beleid raadpleegt u dan ons Cookiebeleid. Dank u wel.
Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die niet ondersteund wordt. Bekijk onze ondersteunde browsers om te kunnen genieten van de allerbeste ervaring van onze site.

Fly Greener

Volgens het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC), opgezet vanuit het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en World Meteorological Organisation, resulteert elke kilo kerosine, dat verbruikt wordt tijdens de operationele fase van de vlucht, van ongeveer 3,15 kilogram CO2 in de atmosfeer.

De totale hoeveelheid brandstof dat verbruikt wordt tijdens een vlucht hangt af van verschillende factoren, zoals de afgelegde afstand, de windsnelheden en de belading van passagiers, bagage en vracht in het vliegtuig. Voor onze berekeningsmethoden gebruiken we historische gegevens over brandstofconsumptie waarmee de CO2-uitstoot kan worden berekend. Dit getal wordt gedeeld door het aantal passagiers in het vliegtuig (gebaseerd op een historisch gemiddelde voor onze vloot van passagiersvliegtuigen) en de afgelegde vliegafstand, waarmee een hoeveelheid CO2 per passagierkilometer kan worden berekend.

In de uitstoot van de upstream-fase worden de activiteiten om ons vliegtuig te voorzien van brandstof inbegrepen, het telt het extraheren en raffinage van brandstof in zowel als de distributie van de raffinaderij naar het vliegtuig. De Fly Greener calculator bevat alleen de uitstoot van het operationele deel van de vlucht. Om uw aandeel in de uitstoot van upstream-activiteiten te schatten in verhouding tot de hoeveelheid verbrande kerosine, vermenigvuldigt u de door de Fly Greener -calculator berekende hoeveelheid met 0,222.

Bron: Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie

Als onderdeel van de berekeningsmethode, geven we korting op de emissies in verband met eventuele extra lading die zou kunnen worden vervoerd over een passagier vlucht. Zo wordt het brandstofgebruik van de lading verwijderd bij de berekening van de emissies toe te rekenen aan de passagiers.

Inflight-voorzieningen voor passagiers in de Premium Economy, Business en First Class verschillen in gewicht en ruimtebeslag van die voor passagiers in de Economy Class. De relatieve bijdrage van een passagier in de Premium Economy, Business of First Class aan de uitstoot van het vliegtuig is groter dan die van een passagier die reist in de Economy Class en het wordt derhalve als passend beschouwd om dit mee te nemen in de berekening.

Brandstof verbruik per passagier per kilometer wordt berekend op basis van de operationele gegevens van alle vliegtuigen in de Cathay Pacific en Cathay Dragon vloot. Om rekening te houden met de typen vliegtuigen op individuele vluchten zou de berekening aanzienlijk bemoeilijken. Om operationele redenen kunnen wij geen gebruik maken van de oorspronkelijk toegewezen vliegtuigen op bepaalde routes.

Ja. Wij maken gebruik van feitelijke gegevens bij de berekening van emissies, zo wordt er rekening gehouden met schommelingen in de vluchttijden, veroorzaakt door de wind effect en de daaruit voortvloeiende invloed op het brandstofverbruik.

Met behulp van onze calculator kunt u uw gegevens voor meerdere sectoren invoeren om de juiste emissie te berekenen. Bijvoorbeeld, als u van Sydney naar Hongkong vliegt en vervolgens doorreist naar Beijing, kunt u uw gegevens invoeren voor deze twee sectoren in de calculator. Wanneer u deze reis als enkele sector invoert, Sydney - Peking, dan zal de calculator er automatisch vanuit gaan die u via Hongkong vliegt.

U kunt de Cathay Pacific en Cathay Dragon sectoren berekenen via onze calculator. Ons systeem laat geen sectoren toe in de berekening die niet gevlogen worden door Cathay Pacific of Cathay Dragon. Mocht u de CO2 uitstoot op andere maatschappijen die gebruik maken van onze site willen compenseren dan kunt u dit doen door te kiezen voor de eenmalige bijdrage optie.

Nee, er is momenteel geen dergelijke norm. Cathay Pacific en Cathay Dragon hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de emissies die worden toegewezen aan een passagier zo eerlijk en accuraat mogelijk zijn. De berekeningsmethode zal regelmatig worden herzien, zeker wanneer de industrie normen gaan gelden.

Het is niet eenvoudig om deze berekeningen rechtstreeks te vergelijken. Verschillende maatschappijen hebben verschillende manieren voor het berekenen van de uitstoot. Details zoals het type vliegtuig, passagiers en geladen vracht, configuratie toewijzingen evenals inflight faciliteiten en route-structuren kunnen zeer uiteenlopen. Zoals hierboven vermeld, hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een emissie rekenmachine die ons inziens de meest nauwkeurige en een eerlijke afspiegeling geeft van de emissies verbonden aan onze vloot en onze passagiers.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), opgezet vanuit het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en de World Meteorological Organisation, heeft aangegeven dat de luchtvaart thans voor 2% bijdraagt aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Er is een behoorlijk aantal onderzoeken en studies uitgevoerd naar de impact van andere soorten uitstoot, en van uitstoot in hoge luchtlagen. Door de complexiteit van chemische reacties in de atmosfeer blijft er veel onzekerheid bestaan rond deze kwesties.

Om bij te dragen aan een beter wetenschappelijk begrip van klimaatverandering in de atmosfeer, ondersteunt Cathay Pacific het In-service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS) Project, wat onderdeel maakt van het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren van de Europese Commissie. In 2013 is en van onze Airbus A330-300-vliegtuigen uitgerust met wetenschappelijke apparatuur voor het bijhouden van factoren die bijdragen aan klimaatverandering zoals a rosol, wolkdeeltjes en atmosferische compositie. De resultaten zullen onderdeel uitmaken van een database voor wetenschappers en beleidsmakers, inclusief de levering van realtime-gegevens voor weersvoorspellingen, luchtkwaliteitsvoorspellingen en klimaatmodellen. Meer informatie is beschikbaar op onze website: www.iagos.org.

Condensatiestrepen zijn de witte strepen die soms worden gevormd wanneer een vliegtuig door koude, vochtige luchtlagen vliegt en deze worden in verband gebracht met de vorming van vederwolken - wolkformaties waarvan wordt aangenomen dat zij bijdragen aan klimaatverandering. Ondanks diverse onderzoeken op dit terrein blijven wetenschappers onzeker over de precieze bijdrage van condensatiestrepen aan nadelige klimaatverandering.

Om bij te dragen aan een beter wetenschappelijk begrip van klimaatverandering in de atmosfeer, ondersteunt Cathay Pacific het In-service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS) Project, wat onderdeel uitmaakt van het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren van de Europese Commissie. In 2013 is en van onze Airbus A330-300-vliegtuigen uitgerust met wetenschappelijke apparatuur voor het bijhouden van factoren die bijdragen aan klimaatverandering zoals a rosol, wolkdeeltjes en atmosferische compositie. De resultaten zullen onderdeel uitmaken van een database voor wetenschappers en beleidsmakers, inclusief de levering van realtime-gegevens voor weersvoorspellingen, luchtkwaliteitsvoorspellingen en klimaatmodellen. Meer informatie is beschikbaar op onze website: www.iagos.org.

CO2 compensatie is een effectief middel voor koolstofverlaging op de grond, om de uitstoot als gevolg van uw vlucht te compenseren. Bij het betalen ter compensatie van de uitstoot in ons Fly Greener CO2 compensatie programma, draagt u bij tot de aankoop van CO2 credits die worden gegenereerd door projecten die de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Deze CO2 credits worden vervolgens effectief ingezet om ervoor te zorgen dat zij niet kunnen worden verkocht of opnieuw gebruikt.

CO2 credits voor het doel van het Fly Greener CO2 uitstoot-programma zijn geverifieerde emissies reducties (VERS) gegenereerd uit vermindering van de emissies projecten gecontroleerd in overeenstemming met de Voluntary Carbon Standard (VCS) of een gelijkwaardige standaard. De VCS ontwikkeld door The Climate Group, de International Emissions Trading Association (IETA) en de World Business Council for Sustainable Development is gericht op de waarborging van de integriteit van de vrijwillige compensatie markt.

CO2 compensatie is slechts een middel ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Terwijl verrekening geen beperking van emissies van het vliegen zelf oplevert, het voorkomt of vermindert de uitstoot van broeikasgassen elders. Compensatie is ook een stimulans voor innovatie, het bewustzijn van de noodzaak van een beter beheer van koolstof en in sommige gevallen kan het ook bijdragen tot de vermindering van de lokale luchtverontreiniging.

Koolstofcompensatie is slechts een van de manieren om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Wij zijn vastbesloten om samen met onze partners te werken aan het beheersen van onze CO2-uitstoot. Wij blijven actief bijdragen aan wereldwijde inspanningen voor verlaging van de totale impact van de luchtvaart door middel van nieuwe technologie n, betere operationele procedures en een betere infrastructuur.

Een operationele cultuur van brandstofzuinigheid is reeds verankerd in onze bedrijfsvoering sinds onze eerste non-stop langeafstandsvluchten van Hongkong naar London in 1980 en Hongkong naar Vancouver in 1983. Het verminderen van het gewicht aan boord op deze twee routes stelde ons in staat om onze klanten een unieke en concurrerende service aan te bieden. Verschillende teams binnen Cathay Pacific en Cathay Dragon werkten aan het implementeren van innovatieve initiatieven zoals een brandstofbewakingssysteem; oppervlaktebehandeling; introductie van lichtere apparatuur aan boord (bijvoorbeeld voedselwagentjes en vrachtcontainerboxen); en het toepassen van vliegtechnieken en vluchtplanningsystemen die het brandstofgebruik verlagen - welke al 30 jaar deel uitmaken van de standaard operationele procedures van de maatschappij.

Informatie over de diverse inspanningen van Cathay Pacific om ons doelmatige gebruik van brandstof verder te verbeteren en onze CO2-voetafdruk te beheersen, is te vinden in onze rapporten over duurzame ontwikkeling.