Tingkatkan browser web Anda
Anda menggunakan browser yang tidak didukung. Lihat browser yang didukung untuk menikmati pengalaman terbaik situs kami.
Tempah Cathay Pacific Jelajahi menu situs

Undang-undang dan privasi

Dasar Privasi Pelanggan Cathay Pacific dan Cathay Dragon

Dasar Privasi Pelanggan Cathay Pacific dan Cathay Dragon (“Dasar Privasi”) ini mendedahkan cara Cathay Pacific Airways Limited dan Hong Kong Dragon Airlines Limited (“Cathay Pacific,” "Cathay Dragon," “kami”) mengumpul, menyimpan dan mengendalikan Data Peribadi pelanggan mereka (penumpang penerbangan Cathay Pacific dan Cathay Dragon, pengguna perkhidmatan mudah alih Cathay Pacific, pengguna perkhidmatan pengangkutan Cathay Pacific dan Cathay Dragon, dan pelawat laman web cathaypacific.com).


Cathay Pacific dan Cathay Dragon turut menawarkan Kelab Marco Polo dan Asia Miles, Pautan dibuka pada tetingkap baharu yang dikendalikan oleh pihak ketiga dan mungkin tidak menepati dasar kebolehcapaian yang sama seperti program Cathay Pacific. Walau bagaimanapun, program ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri. Apabila anda menyerahkan sebarang maklumat peribadi kepada salah satu program ini, pengendalian maklumat ini akan menurut Dasar Privasi program berkenaan. Bagi maklumat lanjut tentang sebarang program ini, klik pautan di atas.

Sila baca Dasar Privasi berikut untuk memahami cara Cathay Pacific dan Cathay Dragon menggunakan Data Peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda. Apabila anda memberi Data Peribadi kepada kami, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini.

Cathay Pacific dan Cathay Dragon komited untuk melindungi privasi data dan peribadi anda. Bagi memastikan yang anda boleh membuat keputusan termaklum dan berasa yakin untuk memberikan Data Peribadi anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) kepada kami semasa menggunakan laman web kami, perkhidmatan mudah alih dan perkhidmatan lain, kami menyediakan notis ini yang menggariskan amalan kami dan pilihan yang anda ada berkenaan cara kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda.

Kami meminta maklumat daripada anda di beberapa bahagian laman web kami, perkhidmatan mudah alih dan saluran lain yang boleh digunakan untuk mengenal pasti diri anda (“Data Peribadi”), yang termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. Maklumat peribadi anda seperti nama, jantina, tarikh lahir, nombor passport atau nombor pengenalan anda yang lain, dan maklumat mengenai status pendaftaran anda dengan mana-mana anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau sekutu perniagaan kami;
 2. Maklumat untuk menghubungi anda seperti nombor telefon anda, alamat surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor faks;
 3. Maklumat kad kredit atau debit dan maklumat bil anda, termasuk nama pemegang kad, nombor kad, alamat bil dan tarikh luput;
 4. Maklumat bisnes anda seperti nama syarikat, jawatan bisnes dan maklumat untuk dihubungi yang berkaitan;
 5. Butiran perjalanan anda seperti maklumat penerbangan, maklumat peribadi teman seperjalanan, maklumat hubungan di destinasi, pilihan tempat duduk dan makanan, pilihan penerbangan dan hotel serta maklumat berkaitan dengan keperluan khas pengembara;
 6. Respons anda kepada soal selidik pasaran dan peraduan yang dianjurkan oleh kami atau bagi pihak kami.

Data Peribadi tertentu (khususnya yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda dan maklumat hubungan) adalah diperlukan untuk perkhidmatan khusus. Jika anda gagal memberi Data Peribadi seperti yang diminta daripada setiap perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan sepenuhnya.

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang anda berikan untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

 1. Bagi memproses dan mentadbir tempahan anda dan/atau perkhidmatan perjalanan dengan atau melalui kami;
 2. Bagi memproses dan mengurus tempahan anda dan/atau menggunakan perkhidmatan pengangkutan atau penghantaran kami;
 3. Bagi penggunaan perkhidmatan dalam talian yang sedia ada di sebarang laman web kami dan/atau melalui saluran telekomunikasi lain;
 4. Bagi membekalkan sebarang produk dan/atau perkhidmatan yang mungkin kami tawarkan kepada anda atau mungkin anda perlukan daripada kami dari semasa ke semasa termasuk peringatan mesej teks (SMS);
 5. Bagi tujuan pemasaran, promosi dan pengurusan perhubungan pelanggan seperti menghantar maklumat kepada anda tentang tawaran dan promosi terkini berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami (sila lihat Bahagian 10 - "Notis Pemasaran Langsung" untuk butiran) dan menjalankan penyelidikan pasaran;
 6. Bagi tujuan pengenalan dan pengesahan berkaitan dengan sebarang perkhidmatan atau produk yang boleh dibekalkan kepada anda;
 7. Bagi menghubungi anda berkaitan dengan pertanyaan anda;
 8. Bagi program pengguna penerbangan kerap dan perbatuan kami;
 9. Bagi mengurus pertandingan dan cabutan bertuah yang dijalankan oleh atau bagi pihak kami;
 10. Bagi mendedahkan maklumat kepada pihak ketiga untuk mematuhi sebarang undang-undang, keperluan undang-undang, perintah, arahan atau permintaan daripada mana-mana mahkamah, pihak berkuasa atau badan kerajaan sebarang bidang kuasa, yang mungkin berada di dalam atau di luar Hong Kong;
 11. Bagi memudahkan pembayaran produk dan perkhidmatan yang kami sediakan atau disediakan oleh anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau sekutu bisnes meliputi pengesahan butiran kad kredit dengan pihak ketiga. Serta menggunakan Data Peribadi yang anda berikan untuk menjalankan prosedur padanan terhadap pangkalan data transaksi penipuan yang diketahui (diselenggarakan oleh kami atau pihak ketiga).
 12. Bagi menambah baik keselamatan kami, termasuk aspek yang berhubung dengan pemprosesan bayaran melalui kad kredit untuk melindungi syarikat daripada risiko penipuan. Ini merangkumi langkah membuat prosedur padanan terhadap pangkalan data transaksi penipuan yang diketahui (diselenggarakan oleh kami atau pihak ketiga).
 13. Bagi menyediakan perkhidmatan lain berkaitan lapangan terbang dan perjalanan seperti jualan bebas cukai dan pakej pelancongan.
 14. Bagi memproses sebarang tuntutan bagasi atau kerugian.
 15. Bagi penggunaan oleh sebarang anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau sekutu bisnes kami yang berkaitan dengan sebarang tujuan yang dinyatakan di atas dan/atau sebarang perkhidmatan dan tawaran lain berkaitan perjalanan atau program kesetiaan yang mungkin ditawarkan oleh syarikat dan sekutu dari semasa ke semasa.

Kami mungkin menggunakan maklumat agregat yang tidak mengenal pasti identiti pelanggan kami dari semasa ke semasa untuk mereka bentuk laman web dengan lebih baik dan/atau menambah baik perkhidmatan dan produk kami. Ini bermakna kami boleh memberikan maklumat ini kepada pihak ketiga.  Walau bagaimanapun, maklumat ini tidak akan mengenal pasti mana-mana ahli secara khusus.

Melainkan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah, kami tidak akan menggunakan atau berkongsi tanpa disedari atau dengan sengaja Data Peribadi yang anda berikan untuk digunakan dalam cara yang tidak berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan di atas tanpa persetujuan anda. 

 

Anda boleh meminta akses dan membetulkan Data Peribadi anda yang kami simpan.  Jika anda ingin mendapatkan salinan yang mengandungi sebarang Data Peribadi anda, jika anda percaya yang Data Peribadi anda yang kami kumpul dan simpan adalah tidak betul atau jika anda percaya Data Peribadi yang kami simpan digunakan di luar skop tujuan penggunaan yang didedahkan di atas atau diperoleh melalui cara penipuan atau menyalahi undang-undang atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda, sila menulis kepada kami di alamat di bawah.

Permintaan untuk mengakses atau pembetulan kepada, atau pemadaman Data Peribadi atau untuk mendapatkan maklumat tentang dasar dan amalan serta jenis Data Peribadi yang kami simpan mesti dibuat secara bertulis dan dihantar kepada kami melalui pos di alamat tersendiri untuk Cathay Pacific dan Cathay Dragon:

Pegawai Perlindungan Data
Cathay Pacific Airways Limited
6th Floor Cathay Pacific City,
8 Scenic Road,
Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong, Lantau, Hong Kong

Hong Kong Dragon Airlines Limited
5th Floor Cathay Cathay Dragon House,
11 Tung Fai Road,
Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong, Lantau, Hong Kong

Kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah untuk memproses sebarang permintaan mengakses data.

Laman web syarikat-syarikat kumpulan Cathay Pacific, termasuk CathayPacific.com dan dragonair.com, ("Laman CX Group") menggunakan cookies yang antara lain, membantu kami untuk meningkatkan pengalaman anda ketika menggunakan laman web kami dan untuk memastikan bahawa ia berfungsi seperti yang anda harapkan.

Kuki ialah fail teks yang mengandungi sejumlah kecil maklumat, yang dimuat turun ke komputer atau peranti mudah alih anda oleh laman web yang anda kunjungi. Ia boleh memperbaiki pengalaman anda menggunakan laman web, sebagai contoh, dengan mengingati tetapan pilihan anda dan menjejaki penggunaan laman web agar ia boleh ditambahbaik bagi memenuhi keperluan anda.

Kami menggunakan jenis kuki yang berbeza di Laman CX Group:

Kuki Sesi

Ini ialah kuki sementara yang membolehkan kami menghubungkan tindakan pengguna ketika sesi pelayar. Sesi pelayar bermula apabila anda membuka tetingkap pelayar dan selesai apabila anda menutup tetingkap pelayar. Cookies sesi dihasilkan buat sementara waktu. Setelah anda menutup tetingkap pelayar, semua cookies sesi akan dipadamkan.

Misalnya, kami gunakan cookies sesi di Laman CX Group bagi tujuan berikut:

 • untuk membolehkan anda membawa maklumat ke seluruh halaman CX Group masing-masing dan mengelak daripada perlu memasukkan semula maklumat, seperti daftar masuk bagi setiap laman;
 • dalam laman pendaftaran untuk membolehkan anda mengakses ke maklumat yang disimpan; dan
 • ketika proses tempahan agar kami boleh ingat pilihan anda.

Cookies Kekal

Kuki ini kekal pada peranti anda antara sesi pelayar. Ia diaktifkan setiap kali anda mengunjungi laman web yang menghasilkan cookies tersebut. Misalnya, di mana "kuki kekal" digunakan pada laman web untuk mengingati butiran daftar masuk anda, anda tidak perlu memasukkan semula butiran tersebut setiap kali anda mengunjungi laman web berkenaan.

Misalnya, kami gunakan kuki kekal di Laman CX Group bagi tujuan berikut:

 • bagi menyusun statistik beragregat tanpa nama yang membolehkan kami memahami cara pengguna menggunakan Laman Kumpulan CX, dan untuk membantu kami memperbaiki struktur Laman Kumpulan CX. Kami tidak dapat mengenalpasti anda secara peribadi melalui cara ini; dan
 • untuk menyimpan destinasi halaman utama negara pilihan anda.

Kuki Pihak Ketiga

Kami juga mempunyai kuki di laman web yang ditetapkan oleh pihak ketiga untuk membolehkan anda menggunakan perisian atau aplikasi mereka yang disediakan melalui Laman CX Group.

Misalnya, kami gunakan kuki pihak ketiga di Laman CX Group bagi tujuan berikut:

 • untuk menentukan dan menjejaki aliran trafik pengunjung laman web yang datang dari perentang iklan yang telah diletakkan di laman web pihak ketiga;
 • untuk menjejaki bagaimana laman web kami digunakan; dan
 • untuk membolehkan anda kongsikan tawaran dan maklumat dari laman web kami.

Senarai Kuki utama yang penting bagi pengalaman navigasi yang diingini di Laman Kumpulan CX

penempatan

Digunakan untuk merekodkan negara kediaman anda dan pilihan bahasa anda.

mpouser

Ini biasanya digunakan untuk mengingati ID log masuk ahli Kelab Marco Polo apabila pilihan "Ingat no. ini" dipilih semasa log masuk.

kuki sesi

Kuki yang akan tamat tempoh pada akhir sesi atau selepas terbiar selama 30 minit. Digunakan untuk mengekalkan transaksi dengan Laman CX Group.

Senarai Kuki utama yang ditetapkan oleh pihak ketiga di Laman Kumpulan CX

Kuki prestasi

Menyediakan analisis laman yang membolehkan kami memahami bagaimana pengunjung berinteraksi dengan laman tersebut, dan untuk membolehkan kami mengoptimumkan laman dengan menghidangkan versi laman berbeza secara serentak dan merekodkan variasi mana yang memacu pencapaian bagi sesuatu matlamat tertentu bagi meningkatkan prestasi laman web dan mewujudkan pengalaman pengguna yang diperibadikan dan disesuaikan.

Adobe Analytics, Catchpoint, Coremetrics, CoreID6, CrazyEgg, Google Analytics, Optimizely, SessionCam

Kuki Kefungsian

Penyelesaian simpanan tag yang membolehkan kami menguruskan analisis laman dan tag pemasaran pihak pertama. Juga mengumpul, mengaitkan data dan membuat profil universal untuk meningkatkan kaitan dan keberkesanan penyampaian kandungan.

Tealium

Kuki Pengiklanan / Penyasaran Semula

Kuki Pengiklanan / Penyasaran Semula mungkin diletakkan pada peranti anda oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang mengingati bahawa anda telah mengunjungi sesuatu laman web bagi menyediakan kepada anda iklan sasaran yang lebih relevan kepada anda dan untuk menjejaki rujukan yang telah dijana oleh mereka dan sebarang jualan yang terhasil dari iklan atau kempen yang dijalankan oleh mereka. Walau bagaimanapun, kami tidak memberitahu pihak pengiklan kami tentang identiti anda.

One by AOL, Adara, Affiliate, Future, Ampex, AppNexus, Bing, Cadreon, DoubleClick, Exponential, Facebook, Flashtalking, Google, IgnitionOne, MarketOne, Media IQ, Mediamath, Rocket Fuel, Run Ads, Silverpop, Sojern, Tapad, The Trade Desk, Tribal Fusion, Turn, Twitter, Unruly Media, Yahoo, MNI, AdaptV, LinkedIn, Rubicon, Microsoft Advertising, Httpool, Ntree

Perkongsian sosial

Digunakan bagi tujuan membolehkan anda kongsikan bahagian laman web kami dengan kenalan anda melalui e-mel dan media sosial. Baca lebih lanjut tentang bagaimana AddThis menggunakan kuki, jenis maklumat yang dikumpulkan oleh mereka, dan cara untuk menyahdayakannya

AddThis

Nyahdayakan / Dayakan Kuki

Anda mempunyai keupayaan untuk menerima atau menolak kuki dengan mengubah suai tetapan di pelayar anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua ciri-ciri interaktif terhadap Laman CX Group jika kuki telah dinyahdayakan sepenuhnya.

Melainkan jika kuki tersebut adalah kuki yang amat perlu, anda boleh menarik balik persetujuan anda bagi penggunaan kuki kami pada bila-bila masa walaupun jika anda bersetuju dengannya sebelum ini. Namun, harap maklum bahawa jika anda tidak memberi kebenaran kepada kuki kefungsian tertentu, sebahagian daripada Laman CX Group mungkin tidak akan berfungsi.

Anda boleh tetapkan pilihan kuki anda apabila anda tiba di Laman CX Group. Anda juga boleh menukarnya atau pilih keluar pada bila-bila masa dengan hanya mengunjungi ruang tetapan kuki

Fail Log

Kami boleh kumpulkan maklumat berkenaan alamat IP anda, jenis pelayar, nama domain dan waktu akses. Maklumat ini digunakan untuk kegunaan penyelidikan kami sendiri dan diasingkan dari mana-mana data kuki. Kami tidak mengaitkan alamat IP kepada mana-mana maklumat peribadi. Dalam kes yang jarang berlaku, alamat IP boleh digunakan untuk membantu dalam menghalang dan/atau mencegah aktiviti penyalahgunaan atau jenayah di laman web.

 

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh syarikat pihak ketiga dengan amalan privasi yang berbeza. Anda harus tetap berwaspada apabila anda meninggalkan laman web kami dan membaca pernyataan privasi laman web lain. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas Data Peribadi yang anda serahkan atau maklumat yang anda terima daripada pihak ketiga ini.

Bagi mengekalkan ketepatan Data Peribadi serta untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan dan memastikan penggunaan yang betul terhadap Data Peribadi, kami telah melaksanakan langkah fizikal, teknikal dan pentadbiran yang bersesuaian untuk melindungi dan menjamin Data Peribadi yang kami kumpulkan.

Sebagai contoh, kami menggunakan protokol Lapisan Soket Selamat (SSL)—standard industri untuk penyulitan melalui Internet—bagi melindungi penghantaran Data Peribadi yang kami kumpulkan dalam talian.  Apabila anda menaip maklumat sensitif seperti butiran kad kredit, ia secara automatik akan ditukarkan kepada kod sebelum dihantar dengan selamat melalui Internet.  Semua Data Peribadi elektronik yang kami kekalkan disimpan dengan selamat dan seterusnya dilindungi melalui penggunaan kawalan akses kami yang sesuai.  Apabila melupuskan Data Peribadi, dokumen kertas yang mengandungi Data Peribadi dimusnahkan dengan selamat dan fail elektronik yang menyimpan Data Peribadi dipadamkan secara kekal.

Tambahan lagi, bagi melindungi Data Peribadi yang khusus dengan lebih baik, beberapa bahagian laman web cathaypacific.com atau saluran perkhidmatan mudah alih kami tidak boleh diakses melainkan anda memberi maklumat individu yang boleh dikenal pasti dan disahkan seperti nombor Keahlian Kelab Marco Polo / Asia Miles™ dan Kata Laluan, atau log masuk menggunakan ID Pengguna dan PIN anda.

Seperti dinyatakan di atas, dalam keadaan tertentu kami boleh mengamanahkan Data Peribadi kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga (termasuk penyedia perkhidmatan di luar bidang kuasa anda), mengikat mereka untuk melindungi keselamatan Data Peribadi dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang kami tentukan. 

Cathay Pacific dan Cathay Dragon adalah syarikat penerbangan global dengan operasi, pejabat, syarikat sekutu dan rakan niaga di seluruh dunia.  Oleh itu, Data Peribadi yang anda hantar kepada kami di sebuah negara boleh dipindahkan, digunakan, diproses, disimpan dan diakses di seluruh dunia dalam satu atau lebih banyak negara, seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. 

Selain itu, kami boleh mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi kepada dan bersama-sama menggunakan Data Peribadi dengan (sama ada di dalam atau di luar bidang kuasa anda) anak syarikat, syarikat bersekutu, sekutu bisnesr, penyedia perkhidmatan dan orang lain yang kami anggap sesuai, berkaitan dengan perkhidmatan dan produk yang diberikan kepada atau yang anda minta.  Kami mungkin mendedahkan maklumat ini untuk memudahkan komunikasi berita serta maklumat mengenai perkhidmatan dan produk sedemikian dan selainnya bagi tujuan yang dinyatakan di atas, di bawah Seksyen 3, "Tujuan Data Peribadi Dikumpul dan Digunakan."

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan entiti berikut yang termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. mana-mana syarikat kumpulan Cathay Pacific, termasuk tetapi tidak terhad kepada Hong Kong Dragon Airlines, Asia Miles Ltd., Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, dan Hong Kong Airport Services Ltd.;
 2. mana-mana ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran, pemasaran dan penyelidikan, pengedaran, pemprosesan data, telepemasaran, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau perkhidmatan lain kepada Cathay Pacific dan Cathay Dragon berkaitan dengan operasi perniagaannya;
 3. rakan niaga lain seperti syarikat pengangkutan udara, operator pengangkutan darat atau laut, operator program kesetiaan, dan syarikat lain yang berurusan dalam memberi perkhidmatan pelanggan atau memenuhi permintaan pelanggan;
 4. agensi rujukan kredit;
 5. syarikat kad kredit, debit dan/atau kad caj dan/atau bank;
 6. kerajaan atau pihak berkuasa bukan kerajaan, agensi, dan/atau pengawalatur;
 7. profesional perubatan, syarikat insurans, dan klinik/hospital.

Kami mungkin juga akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga apabila dibenarkan oleh undang-undang tempatan yang berkenaan:  (i) apabila dikehendaki oleh undang-undang, melalui perintah mahkamah atau sebagai respons kepada waran geledah atau soal siasat lain yang sah dari segi undang-undang; (ii) kepada badan penyiasatan; (iii) untuk menguatkuasakan perjanjian kami dengan anda; (iv) apabila diminta oleh pihak berkuasa kerajaan atau penguatkuasaan undang-undang lain (seperti kawalan imigresen dan kastam dan/atau agensi kawalan sempadan); (v) dengan persetujuan nyata anda atau, (vi) menurut kepercayaan kami bahawa pendedahan yang dikehendaki oleh undang-undang atau sebaliknya perlu untuk kewujudan tuntutan undang-undang atau pembelaan, untuk mendapat nasihat undang-undang, untuk menjalankan dan mempertahankan hak undang-undang kami, untuk melindungi hak atau harta kami dan anak syarikat atau syarikat bersekutu kami, atau untuk melindungi nyawa, badan atau harta individu. Ini juga terpakai apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mendedahkan Data Peribadi adalah perlu untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin akan menyebabkan gangguan ke atas hak atau harta kami, sama ada secara sengaja atau sebaliknya atau apabila orang lain boleh dicederakan oleh aktiviti tersebut.

Kami juga boleh memindahkan sebarang maklumat yang kami ada mengenai anda yang boleh dianggap sebagai aset yang berkaitan dengan penggabungan atau jualan (termasuk pemindahan yang dibuat sebagai sebahagian daripada prosiding ketakmampuan bayar atau kebankrapan) yang melibatkan semua atau sebahagian Cathay Pacific/Cathay Dragon atau sebagai sebahagian daripada penyusunan semula korporat atau penjualan saham atau perubahan lain dalam kawalan korporat.

Sila ambil maklum Data Peribadi yang dikumpul atau diperolehi oleh Cathay Pacific dan Cathay Dragon mungkin dipindahkan ke tempat yang menawarkan perlindungan yang kurang ketat terhadap Data Peribadi berbanding dengan yang diperuntukkan dalam bidang kuasa di tempat anda.  Anda memahami dan bersetuju dengan pemindahan sedemikian apabila anda menghantar maklumat peribadi kepada Cathay Pacific, Cathay Dragon atau menggunakan sebarang laman web Kumpulan CX. 

 

Kami akan menyiarkan sebarang perubahan kepada dasar ini di laman web kami iaitu www.cathaypacific.com serta tarikh kuatkuasa dasar yang berubah supaya anda dimaklum tentang cara kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda. Ia boleh disemak pada bila-bila masa anda ingin berbuat demikian.  Jika pada bila-bila masa kami memutuskan untuk menggunakan Data Peribadi yang anda serahkan di bawah dasar semasa yang berbeza secara ketara berbanding Dasar Privasi yang digunakan pada masa penyerahan tersebut, anda akan diberitahu dan diberi peluang melalui laman web, e-mel atau secara bertulis untuk memilih keluar atau sebaliknya menghalang penggunaan sedemikian.

Kami mungkin menggunakan data peribadi anda (termasuk nama dan butiran hubungan anda) untuk menghantar komunikasi pemasaran seperti e-mel yang mengandungi berita, tawaran, promosi dan tawaran pemasaran bersama tentang pakej dan perkhidmatan perjalanan, program kesetiaan, jualan bebas cukai dan lain-lain perkhidmatan sampingan berkaitan perjalanan seperti insurans perjalanan, pemindahan ke hotel dan sewa kereta.  Walau bagaimanapun, kami akan mendapatkan kebenaran anda terlebih dahulu sebelum berbuat demikian. Sila lihat di bawah tentang cara untuk memberi kebenaran anda kepada kami.

Kami mungkin juga memberikan data peribadi anda (termasuk nama dan butiran hubungan anda) kepada pihak ketiga merangkumi rakan niaga pemasaran dan perkhidmatan perjalanan kami bagi tujuan pemasaran produk dan perkhidmatan mereka kepada anda. Ini merangkumi pakej dan perkhidmatan perjalanan, program kesetiaan, jualan bebas cukai dan lain-lain perkhidmatan sampingan berkaitan perjalanan seperti insurans perjalanan, pemindahan ke hotel dan sewa kereta.  Kami hanya akan melakukannya jika anda memberi kebenaran kepada kami.

Anda boleh menunjukkan persetujuan anda kepada perkara di atas dengan cara berikut:

 1. apabila anda memberi data peribadi kepada kami melalui laman web kami atau borang, menanda kotak untuk menyatakan persetujuan anda; atau
 2. apabila anda memberi data peribadi anda melalui telefon, memberitahu wakil pelanggan kami bahawa anda bersetuju

Anda boleh memilih untuk keluar daripada menerima komunikasi pemasaran pada bila-bila, secara percuma, dengan:

 1. berikutan arahan "pilih keluar" yang ada dalam komunikasi;
 2. menulis kepada kami di alamat yang disenaraikan di atas, di bawah Seksyen 4 iaitu "Bagaimana untuk Mengakses atau Membetulkan Data Peribadi Anda"; atau
 3. kemas kini langganan e-mel anda di http://www.cathaypacific.com/cx/en_HK/latest-offers/subscribe-offers/newsletter-subscription.html untuk surat berita CX ATAU http://www.dragonair.com/ka/en_HK/latest-offers/subscribe-offers/ka-specials-newsletter-subscription.html untuk surat berita KA.

Sebarang data peribadi yang diberi kepada atau dikumpulkan oleh Cathay Pacific dan Cathay Dragon adalah secara khususnya dikawal oleh Cathay Pacific dan Cathay Dragon.

Semua Data Peribadi yang telah dikumpulkan daripada anda hanya akan disimpan untuk jangka masa terhad yang relevan dengan tujuan baginya ia telah diproses dan selama tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang.

Notis ini ditulis dalam Bahasa Inggeris dan boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan versi terjemahan notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Terma dan Syarat ini kali terakhir dikemas kini pada 1 April 2015.